”Reklaminslag”

För er som är intresserad av Umeås mottagande av flyktingar vill jag slå ett slag för Studieförbundet vuxenskolans inbjudan till dialogmöte kring hur det ser ut idag och hur det förväntas förändras i och med regeringens omstrukturering av flyktingpolitiken.

Hoppas att vi ses den 7 Dec kl 18.30 på Kafé Station

Temat för kvällen är Invandringen till Umeå – flyktingmottagande i förändring.

Vad gör kommunen för att möta behovet?

Regeringen har genom Etableringsersättning tydligt visat vikten av att ta mot Nyanlända med uppehållstillstånd och tanken är att påskynda och underlätta anpassningen till samhälls- och arbetsliv.

Under 2011 beräknas att 6 100 personer behöver stöd med anvisning, antingen som kvotflyktingar eller från Migrationsverkets mottagnings- system. Det finns alltså ett stort behov av platser för både familjer och ensamstående.
 
Arbetsförmedlingen har och jobbar för att klara av uppdraget att ta mot de nyanlända med uppehållstillstånd för att genom etableringssamtal ta reda på behoven. Men det gäller också att hitta möjliga arbetsplatser att göra praktik på, här måste näringslivet ta ansvar.
 
Det viktiga blir att ta vara på de nyanländas utbildning och yrkeserfarenhet och att planen som görs upp för perioden med etableringsinsatser förbättrar möjligheten att matcha den nyanländes kompetens med en lämplig bosättningskommun. Då blir det en vinn-vinn situation för alla parter.
 
Vad som står på politikernas To do lista vet jag inte men vad som borde stå är just när det gäller etableingsfrågan är:
 
Boende under 2011
Erbjud boende i hela länet och i de olika delarna av kommunerna
På så sätt tar vi ansvar för integrationen i vår region. Hur skapar vi ett integrerat boende till dessa 200-400 individer?
 
Läkarundersökning under 2011
Alla ska erbjudas en läkarundersökning, det är viktigt att det blir ett bra besök och det bygger på att undersökningarna genomförs av läkare med stor vana av att möta krigsskadade, traumatiserade personer, människor på flykt och i kris. Och mitt förslag är därför att vi i Umeå tar vara på den kompetens som byggts upp på Ersboda Hälsocentral. Låt chef för hälsocentralen få medel att anställa en läkare för att ta mot Umeås nyanlända.   
 
Ta tillvara kompetens under 2011
Många av de nyanlända är läkare men saknar behörighet att arbeta i Sverige, samtidigt har vi en brist på läkare i inlandskommunerna. Det första som måste göras för att kunna skaffa denna behörighet är en utbildning i ”Sjukvårdssvenska”. Den har tidigare funnits och borde inte vara svår att starta upp. Här tycker jag att VLL bör agera för att rädda hem den kompetens som finns hos de nyanlända och samtidigt få en återväxt av läkare i Umeå regionen.
 
Kommun, landsting och statliga myndigheter har ett ansvar att erbjuda praktikplatser till nyanlända för att på så sätt ge dem möjlighet att försörja sig själv, delta i ett socialt närverk och bli delaktig i samhället.
 

Mauds första vallöfte infrias!

Bra jobbat Maud och Centerpartiet för vi vet att det satt hårt åt med en satsning på norrland, eller bör jag säga ” det svarta hålet”.

Den rödgröna röran har tillsammans med SD verkligen gjort allt för att förhindra en satsning på norrland.

Miljöpartiets Maria Wetterstrand lär ha sagt ”att satsa i inlandet innebär att 2 miljarder slängs ner i ett svart hål”

Miljöpartiet är tillsammans med vänsterpartiet de partier som intensivast bekämpar Norrland. Miljöpartiet, vänsterpartiet och SD är helt enkelt mot. Mot norrländsk utveckling!

Men för alla oss som bor här uppe i norr i det ”svarta hålet” känns det skönt att socialdemokraterna till sist sansade sig och stöttade Mauds förslag och oss norrlänningar.
 
Härligt jobbat Maud nu är första vallöftet infriat!  Go girl!
 
Maria och Lars har skrivit mer…….

Hälsa måste vara viktigare än upphandling!

Vad är hälsa för dig och hur viktigt är det?
 
För mig är hälsa en förutsättning för ett gott liv och något alla borde ha rätt till! Hälsa är viktigt och här måste våra politiker våga välja hälsa före upphandling. En bra hälsa börjar med vällagad mat av lokalproducerade råvaror utan tillsatser.
 
Om vi gör som vi alltid gjort blir inget bättre vi måste våga tänka nytt!!!
 
En god hälsa är vällagad mat av god kvalité i kombination med fysiska aktiviteter som stärker kroppen och ett fungerande socialtnärverk.
För att lära sig goda rutiner för mathållning, motion och socialgemenskap måste man få öva, öva och öva. Här har vi som vuxna, föräldrar och medmänniskor ett stort ansvar att vara goda förebilder men även skolan ett stort uppdrag att finnas som komplement till det barnen får med sig hemifrån.
 
Vi måste våga fråga vad våra barn och äldre får för mat serverad av kommun och landsting. Är det hemlagat eller halvfabrikat? Är det ekologiskt odlat? Är maten närproducerad? Är det äkta vara eller tillsatser?
 
Att vi 2010 endas serverar 10% ekologiska livsmedel känns omodernt.
 
Men sen kan man fråga sig hur många procent av den serverade maten är lagad direkt från råvara? hur många procent är halvfabrikat? Ja helt enkelt ,hur mycket äkta mat serveras på tallriken?   
 
Ska vi skapa goda förutsättningar för individens välmående måste maten vara av bra kvalitet. Lokalproducerade råvaror som förädlas till vällagad mat är ett måste i kombination med politiker som vågar ta ansvar för att skapa förutsättningar till bra mat.  
 
Upphandlingspolicy får inte vara viktigare än innevånarnas hälsa!

Kvinnligt & Möjligt

Av , , 2 kommentarer 6

Att vi behöver tillväxt i Sverige tror jag alla människor oavsett politisk tillhörighet skriver under på. Men sen är det frågan om hur som skiljer åt. De olika politiska partierna och människors åsikter spretar. Jag vill skap möjligheter!  Det finns många sätt att uppmuntra tillväxt och min övertygelse är att vi gemensamt kan skapa en hållbar tillväxt genom att

 
·        Minska arbetsgivaravgifterna för små företag
·        Minimera byråkratin
 
 
Fler människor måste våga lämna drömstadiet och starta eget. För att det ska vara möjlig måste reglerna förenklas och det politiska klimatet måste bli företagsvänligt. Inte som i Umeå där vi nu genom de rödas landstingspolitik förlorar både nyetablering av företag och patienterna förlorar en fungerande alternativ vård.
 
Små företagen kan bara växa om det finns tillgång till riskkapital och de administrativa kostnaderna minskas. Myndigheterna måste bli mindre byråkratisk och ge god service och framförallt måste arbetsgivaravgifterna sänkas med ungefär 5 procentenheter.  
 
Låt företagsamheten spira för det är vår möjlighet att skapa tillväxt, våga vara möjlig och inspireras av kvinnorna!