Ekonomi, humanism eller är det rasism?

Moderaterna ställer frågan, vad har tiggarna kostat skattebetalarna? Är det ekonomi, humanism eller rasism som ligger bakom frågeställningen…

Frågan kan aldrig få ett heltäckande svar och det beror helt enkelt på att frågan är felställd.

Enda sättet att få veta kostnaden är att också ställa frågan vad tiggarna genererat, enkel bokföring där plus och minus blir resultatet.

Hur många tänker på att de skapar arbetstillfällen med anställda som genererar skattepengar till kommunen? Antagligen inte frågeställarna.

Så trots att frågan fått ett svar har vi med all sannolikhet inte ett svar att lita på.

Om frågan ställts för att förstärka de utanförskap dessa människor känner eller om frågan ställs för att Moderaterna känner oro för kostnaderna eller för att det är omsorg av de som tigger vill jag inte uttala mig om eller spekulera i.

Men om Moderaterna nu oroas av kostnaderna eller om dom ser problemet ur ett mer humanistiskt perspektiv förstår jag inte att frågan ställs. Vore det inte bättre med ett förslag på lösning.

Mitt förslag är att ni hittar en lösning som givetvis inbegriper arbetslinjen. För arbeten till den här gruppen skulle lösa alla problem.

Sopavgift, solidaritet och det finns en annan möjlighet

På Kommunfullmäktige diskuterades sopavgiften efter en inlämnad motion från Veronica Kerr. En motion jag gärna stöttat eftersom en mer cirkulärekonomi och ett mer miljövänligt förhållningssätt än 80-talets slit och släng mentalitet är nödvändigt.
Tyvärr måste jag yrka på att motionen avslås då motionen innebär ett brott mot miljöbalken.

Vi vet att seconhandbutikerna får in väl paketerade och fina gåvor men dom får också in kartonger och säckar som innehåller skräp och gåvor i en enda röra efter att någon rensat förrådet eller flyttstädat. De här gör att de får ta hand om en hel del sopsortering åt Umeå kommuns medborgare.

Att ta bort sopavgiften helt känns inte som en lösning då det strider mot miljöbalken, inte heller känns det bra att ha olika sopavgiften då det kan göra det svårt att klara gränsdragningen gentemot olika secondhandbutiker. Det vore mycket sympatiskt om Umeva som Kommunalt bolag årligen sponsrar de ideella seconhandbutikerna i Umeåkommun som kompensation för deras arbete med sopsortering och sophantering.

Sopavgift, solidaritet och det finns en annan möjlighet……

Som styrelseledamot i bolaget hoppas jag att du tar med dig Centerpartiets förslag om årlig sponsring till Umeås ideella seconhandbutiker.

På så sätt kan UMEVA ge seconhandbutiker ett bidrag för att klara av att hantera kostnaderna för sopsortering utan att det sker ett brott mot miljöbalken.

mobilbilder 2016 376

Telia har Friends som dom dimridå för att lura in dig i sitt våld

Telias senaste kampanj för Friends och fritt surfande gör mig illamående. Friends och de arbete dom gör är unikt, bra och nödvändigt men det är inte schysst att Telia som internetleverantörer gömmer sig bakom Friends som är en så bra förening när dom väljer att lämnat nätneutraliteten. Det är bara ett allt för slipat försäljningsknep.

När Telia erbjuder fri surf så innebär det att den är kraftigt villkorad och bara kan ske hos de sex leverantörer som dom valt att du ska använda, av dessa är fyra Facebookägda och de övriga två är också utländska leverantörer.

De Socialamediemonopolet som råder idag är svårt att bryta, snart är det ännu svårare eller helt omöjligt.

Vad händer med med ditt fria val när du bara får välja de leverantörer telia köpt, jo du blir inlåst hos leverantörer du kanske inte ens vill ha och din valfrihet begränsas kraftigt. Så Telia har Friends som dimridå för att lura in dig i sitt våld. I förlängningen försvagas din åsiktsfrihet och den fri företagsamheten.

image

För oss är jämställdhet norm inte undantag

Med ord befäster, manifestera och poängtera vi vår grundläggande inställning och våra politiska visioner. Centerkvinnorna ser jämställdhet som norm, inte ett undantag och för oss är individens rätt att vara sig själv inte förhandlingsbart.

För några minuter sedan yrkade jag att ordet man byts ut till en och att vi gör ett tillägg av ordet ickebinär i Centerkvinnornas Verksamhetsplan 2016.

Förslaget fick bifall

Centerkvinnor flyttar fram positionerna i de politiska arbete för jämställdhet genom att ta ställning för individens rätt att vara som en är.

För oss är jämställdhet norm inte undantag!

image

#Systerskap

Idag började Centerkvinnornas förbundsstämma 2016 och det är med glädje jag välkomnar dessa fantastiskt kvinnor till Umeå. Att vara Centerkvinna är inte bara att vara aktiv i en politisk förening, det är också ett systerskap.

Vad är då systerskap?

Att jobba för ett jämställt samhälle med en lösningsfokuserad politik
Att vara systerparti till Centerpartiet, de parti som har sin tredje kvinnliga partiledare
Att vara aktiv i en rörelse som lever jämställt istället för att bara prata
Att tacka JA
Att våga ta plats
Att engagera sig
Att tillhöra en förening där en får ta plats
Att få tillhöra Sveriges största kvinnoförbund

Att tillhöra ett #systerskap där vi stöttar varandra och vill varandras framgång

framtiden 1

Miljöpartiets avtryck

Miljöpartiet gör avtryck utan att imponera. Uteblivna handslag, middag med gråvargar, lögner, sexualisering och förminskning av kvinnor eller andra snedsteg är inget jag tänker skriva om det finns det andra som gör.

Däremot hoppas jag att alla ni väljare funderar på vad Miljöpartiet gör och gjort för Sverige idag och vad de kan göra för vår historia……

Mp-språkrören skriver att ”Aldrig har så mycket grön politik blivit verklighet som nu”. Utan att nämna något om Vattenfall undrar jag om miljöpartiet har rätt när de säger att den grönaste tid är nu med tanke på att

Vi har fått den första gråa skatteväxlingen i Sveriges historia
Försäljning av miljöbilar backar
De som vill välja supermiljöbilarna får minskade förmåner
MP har skattebelagt biobränslena är för första gången
MP har lagt skatt på solel
Vindkraftverk nedmonteras för export
Nybilsförsäljningen slår rekord men cyklande minskar o tågen står still

Min bedömning är att Miljöpartiet misslyckats med sin politik och då är frågan vad har Centerpartiet åstadkommit under sin tid i regeringen?

Tiodubbling av vindkraften
Tjugo gånger fler miljöbilar på svenska vägar
Flera nyckelpropositioner till Riksdagen för kemikalier, havsmiljö, klimat och energieffektivisering
Snabb utbyggnad av fjärr- och kraftvärmen
Infrastrukturproposition med rekordstor satsning på järnvägsunderhåll
Regionalisering av rovdjursförvaltningen
Fördubbling av antalet skyddade våtmarksområden i Sverige
Tydligt minskad belastning av fosfor och kväve till Östersjön

Centerpartiet gjorde inte allt men vi gjorde i alla fall något

jordklotet

Att göra en Dvärgpudel

Regeringen förslår, att under maximalt ett år ge sänkta arbetsgivaravgifter för den första anställda i ett företag som jobbar mer än 20 timmar i veckan och förutsatt att anställningen är mer än tre månader. Det är en blek kopia av Centerpartiets förslag om sänkta arbetsgivaravgifter. Är det de som kallas en dvärgpudel? Socialdemokratin har lagt ett förslag om sänkta arbetsgivaravgifter med krångliga regler. Regler som innebära att företagarna kommer att vara försiktig att anställa.

Pleas, ska ni kopiera gör det ordentligt!

Socialdemokraternas förslag innebär att sommar- och extrajobben exkluderas trots att de är jobb som betyder så mycket för individen då det är vägen in på arbetsmarknaden. Den sänkta arbetsgivaravgiften gäller inte aktiebolagen så vips skar man bort en stor del av den jobbskapande effekt som förslaget annars genererat.

Centerpartiet vill att den sänkta arbetsgivaravgiften skall gälla alla företag och slopa arbetsgivaravgiften under de första två åren, gör det enklare för Sveriges företag och jobbskapare att skapa jobb.
Då all expertis vittnar om att höstens höjda arbetsgivaravgifter på 16 miljarder inte är jobbskapande får vi vara glad att regeringen börjat förstå att kostnaden för att anställa är en avgörande faktor för hur många arbetstillfällen som skapas. Men skall ni kopiera ett förslag från Centerpartiet gör det ordentligt och vill ni skapa fler arbetstillfällen utveckla RUT, öppna upp för ingångsföretag, skapa en trygghet även för småföretagare och minska allt regelkrångel.