Kategori: Politik

Jämställda pensioner behövs nu!

Kvinnornas löner är generellt lägre än mäns inkomst även i samma yrke och med en lägre lön blir det en betydligt sämre pension än jämnåriga män och det genererar i snitt en livsinkomst som är 3,6 miljon lägre för en kvinna.

 

Vid Centerpartiets stämma i helgen (23–26 september) driver Centerkvinnorna flera förslag där dom kräver jämställda pensioner nu, för vi ser det som det självklart med politiska beslut som gör att vi uppnår jämställda livsinkomster och jämställda pensioner.

Trots att vi svenskar ofta säger oss vara jämställda är det fortfarande kvinnor tar mer ansvar för det obetalda hushållsarbetet och omsorgen kring barn genom en längre föräldraledighet och mer VAB. Om familjepusslet blir svårt att få ihop är det också oftare kvinnan går ner i tid och arbetar deltid för att få familjen AB att fungera. När en kvinnas livsinkomst i snitt är 3,6 miljoner lägre än en mans då har vi ett generalfel.

En försämrad lön och en lägre pension inskränker många kvinnors liv och frihet.

Ett jämställt arbetsliv är en viktig del för jämställda pensioner, men de pensionärer som idag lever i fattigdom behöver hjälp omgående. För dom pensionärerna krävs höjd pension som stärker deras ekonomi – nu. Därför föreslår vi att inkomstskatten slopas för personer med garantipension.

Det krävs olika arbetsmarknadspolitiska och familjepolitiska åtgärder för en jämställd ekonomi genom hela livet. Centerkvinnorna har lagt flera förslag för att främja ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen, möjliggöra en överföring av pensionsrätt under föräldraledigheten och ge tjänstepension till alla anställda.

Som Centerkvinna anser jag att de stora skillnader i pension är ett stort misslyckande för jämställdheten och vi måste agera nu för att undvika en ny generation med fattiga kvinnliga garantipensionärer.

 

Bli först att kommentera

En utfrågning som heter duga

Så kom dagen när en intresserad väljare ringde mig

Inledningsvis vill jag tacka den eller dom som förnominerat mig till så väl region- som riksdagsvalet och säga att ert förtroende värmer. Allt började med ett e-postmeddelande som berättade om en förnominering och med en frågeställning där frågan var, står du till förfogande som kandidat i Riksdags och Regionvalet.

Efter att funderat, vägt för och mot, haft en dialog med familjen men också några av mina partikollegor landade beslutet i ett starkt ja absolut vill jag representera Umeå, Västerbotten och Centerpartiet. Självklart vill jag kandidera då det skulle kunna innebära en större möjlighet att påverka dom framtida politiska besluten och framför allt innebär det en möjlighet att stå upp för demokrati och jämställdhet.

Sen kom dagen när en medlem i Centerpartiet ringde mig och ställde en rad frågor inför att hen skulle medlemsrösta, det var minsann en utfrågning som heter duga. I samband med telefonsamtalet tänkte jag, om jag lägger frågor och svar på min Blogg.

 

Kan du berätta lite om dig själv?

Det är alltid svårt att veta exakt vad som intresserar just dig så här kommer en kort sammanfattning. Skulle säga att jag i första hand är mamma, vän och föreningsmänniska som nyss fyllt 56 som gillar livet trots en del riktigt tuffa upplevelser. Till vardags arbetar jag som biträdande rektor i kombination med ett politiskt uppdrag. Under den här mandatperioden har jag förmånen att vara viceordförande i Tekniska nämnden i Umeå kommun, ledamot i personalnämnden och ledamot i Umeå kommunfullmäktige.

Min ambition är att få vara din röst och bidra med en kraft som skapar en bättre framtid genom goda miljöval, ansvarsfull utveckling och med människan i fokus vid beslutsfattandet.


Vad vill du arbeta med och vilka frågor är viktigast just nu

Utan rangordning skulle jag säga jämställdhets-, trygghets-, utbildnings- och miljöfrågorna är dom områden jag vill fokusera på. Inom varje nämnt område finns flera frågeställningar och problem och förutsättning för att driva på för en förändring med tydlig centerpolitik är att vi finnas representerad i dom politiska besluten som rör människa och miljö. Viktigast politiska frågorna just nu är demokrati, miljö och likvärdighet över hela landet.

Då vi ser att demokrati är inget vi kan ta för givet utan något vi behöver stå upp för är det otroligt viktigt att stå stabilt i värderingsfrågorna. Människor har rätt att bli behandlad på ett likvärdigt sätt utan risk att dömas eller diskrimineras utifrån kön, etnicitet, sexuell läggning och trosuppfattning. Jag vill att alla har samma frihet eller möjligheter att påverka sitt eget liv och sin egen framtid.

Jag vill att Sverige som land ska utvecklas sin fulla potential och då behövs modiga beslut med fokusera på människorna och klimatet med en grundtrygghet genom ett humant och säkert trygghetssystem. Sverige som land behöver också öka självförsörjningsgrad av svenska råvaror. Utbildning och innovation måste också få plats liksom ett rikt natur- och kulturliv. Vi måste visa att vi vågar stå upp för demokrati, valfrihet och allas lika värde.

 

Vad ser du för lösningar på dom frågor du vill jobba med

Det görs bäst genom att vi bekämpa patriarkala strukturer, utvecklar trygghetssystemet så det är lätt att göra rätt och förebygga missbruk och skapa förutsättningar för livslång bildning och utbildning. Sist men inte minst behöver vi uppnå Klimatneutralitet genom innovation.

 

Du är ordförande för Umeå Centerkvinnor så vad driver ni för frågor

Vi vill vara en aktiv kraft för jämställdhet och en kraft för att alla människor ska få möjlighet att vara den en är. I patriarkala strukturer kan det vara svårt att upptäcka problem för den som ingår i den grupp som har förmåner av strukturen därför behövs liberala feminister i politiken. Vi Centerkvinnor har tilltron till varje människas inneboendekraft och en önskan om att den kraften ska få nyttjas fullt ut och vår vision är ett jämställt samhälle med könsneutrala maktförhållanden.

 

Vad tror du gör människor intresserad av politik

Min upplevelse är att människor i allmänhet och de oavsett åldrar har ett stort intresse för politiska frågor och egentligen är nog steget från att vara politiskt engagerad till att vara medlem i ett parti inte så stort det kanske bara handlar om att någon vågar fråga, vill du bli medlem.

 

Varför ska jag lägga min röst på dig

Du behöver själv välja vem som ska företräda dig i politiken så den fråga är omöjlig för mig att besvara. Däremot kan jag lova dig att jag alltid ska försöka göra mitt bästa.

Sist men inte minst, ett stort TACK till dig som ställde frågorna och samtidigt gav mig möjlighet att lägga ut dina frågor på min blogg <3  

 

Bli först att kommentera

Aktivt mentorskap

I sommar har jag som så många andra somrar lyssnat på sommarpratarna och många av årets sommarpratare har satt bestående spår. Ingemar Skoog överläkare och professor i psykiatri pratar om ålderism och den pågående åldersdiskrimineringen. Mina tankar blir helt uppfyllda av olika situationer där just ålderismen sätter käppar i hjulet. Ett av alla dom tillfällen när majoriteten i kommunfullmäktige inte förstod att ta vara på en idé för att det var dom allra äldsta lärarnas kunskap och yrkeserfarenhet som efterfrågades var 2018 när motion om mentorskap för nyanställda lärare skulle avgöras. Det vart tyvärr ett kraftig NEJ.

Det fanns tyvärr inget stöd för att ta tillvara erfarenhet och klokskap hos seniora medarbetare 2018.

Nu har det gått tre år och jag tänker, nu är det dags för ett nytt försök att få fullmäktige i Umeå kommun att förstå vinsten av att låta seniora medarbetare handleda nyanställda under deras första anställningsår. Att inte ta tillvara den kunskap och livserfarenhet som våra seniora medarbetare har och sammanföra det med ny kraft och kunskap som nyanställda kommer in med är ett misstag. Ett mentorskap skulle göra Umeå kommun till en attraktiv arbetsplats och signalera att vi är en arbetsgivare som sätter värde på så väl nyutexaminerade och nyanställda som seniora och erfarna medarbetare.

Tillsammans med min partikamrat Sara som också sitter i Personalnämnden har vi funderat ytterligare ett varv på hur vi skulle kunna ta tillvara seniora medarbetares kompetens samtidigt som vi skapar de allra bästa förutsättningar för nyanställda och lämnat in en ny motion för att det ska bli verklighet med ett mentorskap i Umeå kommun. Vi ser framför oss en modell där Umeå kommuns tillsvidareanställda som så önskar kan vara mentor från 63års ålder och är fortsatt anställd på 100% med en arbetstid på 80% och får 90% av sin heltidslön. Vi ser också att mentorskapet kan variera från 1månad och som längs vara ett år. Utformningen behöver vara flexibel beroenden på uppdragets karaktär men också beroende på den nyanställdes tidigare erfarenhet och önskemål. Det viktigaste är att vi skapar de allra bästa förutsättningar för att både möta och lämna arbetslivet som anställd i Umeå kommun.

 

Så nu har vi lämnat in en ny motion där vi föreslår

– att Utreda möjligheten att införa en mentorskapsmodell i Umeå kommun för seniora medarbetare från 63 års ålder fram till högsta möjliga anställningsålder.

– att Utreda om 80-90-100 modellen vore ett alternativ för mentorskap i Umeå kommun.

– att Ge förslag på utformningen för senioranställning för den som tar på sig ett aktivt mentorskap under ett år.

Ni kan följa hur det går på Centerpartiets hemsida

 

Bilden ovan visar vår nestor Erik Bergner när han lotsar in Robert Axebro i uppdraget som folkvald politiker. Foto: Anna-Karin Sjölander 

Bli först att kommentera

Snyggare blir tryggare

Konstaterar att vi verkligen har ett växande Umeå
Men den tillväxt jag syftar på är absolut inte den tillväxt någon förordar eller vill se. För dom mer än generösa mängderna sly som är på väg att ta över längst våra färdvägar på allt fler ställen här i Umeå kommun är verkligen inget att vara stolt över. Däremot ger slyn all anledning att oroa sig.
Igenvuxna lekparker men så högt gräs att sandlådor och lekställningar knappt syns uppmuntrar inte till utelek och ger inget barn lust att besöka lekparken.
Gång- och cykelvägar som är så igenvuxen att det uppstår stora olycksrisker men också en otrygghet nu när dom ljusa sommarnätterna övergått till kvällar i mörker.
Helt övervuxna trottoarer som ökar risken för att så väl små som stora människor måste gå ut i vägbanan för att ta sig fram som skapar en osäker trafiksituation för såväl gående som för bilister och en ökad olycksrisk med dödlig utgång.

Det är verkligen dags att röja sly så att Umeå blir snyggare och tryggare

Bli först att kommentera

Nytt Ledarskap och krossade glastak

Ett nytt ledarskap för Umeå efterfrågas från flera håll och jag instämmer, Umeå förtjänar nytt ledarskap. Men vilket ledarskaps är det som behövs för att Umeå ska fortsätta utvecklas på ett företagsvänligt, mellanmänskligt och socialt tryggt sätt?

Det borde vara helt självklart att Umeås män och kvinnor av olika ursprung har samma möjlighet till makt och inflytande och det behövs en betydligt bredare representation och ett större mångfald för att Umeå ska växa tryggt och säkert.

Representation spelar roll och ger oss förebilder, förebilder som skapar engagemang hos fler Umebor. Umebor med inflytande som i sin tur berikar och utveckla Umeå som stad och ger staden en starkare tillväxtmotor.

Bli först att kommentera

Trygga kvinnojourerna

Medvetenheten har ökat när det gäller tystnadskultur och vi vet vad fel jargong kan leda till, men mycket arbete återstår. Bland annat behöver kvinnojourerna långsiktigt stöd och elever behöver en mer tidsenlig sexualkunskap.

Under hösten 2017 synliggjorde uppropet #metoo övergrepp och förtryckande strukturer som kvinnorörelsen länge hade påtalat. De flesta branscher publicerade sina egna upprop och vittnesmålen flödade. Det har lett till en ökad kännedom. Som Centerkvinnorna är optimistiska, men mycket arbete återstår för att förändra strukturer och attityder.

Coronapandemin har synliggjort brister i samhällsstrukturer och inneburit ett stort steg bakåt för jämställdheten. Trycket på kvinnojourerna har ökat då barn och kvinnor har varit extra utsatta, isolerade med sin förövare i hemmet. Mäns våld mot kvinnor har ökat. Vabbandet har skjutit i höjden, och kvinnor har tagit ett större ansvar för hemmet. Yrkesgrupper, en majoritet kvinnodominerade, i vård och omsorg har varit på bristningsgränsen efter otaliga timmars slit för att upprätthålla välfärden. Många operationer har skjutits på framtiden och nu ska vårdpersonal som redan går på knäna beta av vårdskulden. Coronapandemin kan i mångt och mycket sägas vara en backlash för jämställdheten. Vi måste säkerställa barns och kvinnors trygghet såväl i skola och arbetsliv som i hemmet.

Kvinnojourerna utgör idag våldsutsatta kvinnors enda skyddsnät och trygghet i vardagen. När polis, rättsväsende och sociala myndigheter inte klarar av att ge dessa kvinnor skydd är kvinnojourerna de enda som finns att förlita sig på. Trots det vet vi att många kvinnojourer kämpar med finansieringen. Det är orimligt att kvinnojourer som utför ett livsviktigt arbete, och vars arbete egentligen åligger kommunen, ska behöva slåss för ekonomisk överlevnad. Vi menar att det är det offentligas skyldighet att trygga finansieringen av kvinnojourer, men att arbetet fortfarande ska bedrivas av jourerna då de besitter en unik erfarenhet och har stor kompetens.

Centerkvinnorna vill att kommuner sluter långsiktiga samverkansavtal och stödjer organisationer som arbetar våldsförebyggande och med våldsutsatta. Enligt socialtjänstlagen kan akuta insatser ges omgående, utan utredning, om behov finns. Centerkvinnorna vill att kommuner ska säkerställa skyddat boende inom ett dygn från det att anmälan inkommer eller att våldet upptäcks. Det handlar om liv och död. Vi vill att personer som lever under hot eller förföljelse, eller som har behov av skydd, enklare ska få skyddade personuppgifter.

Vi vill att varje kommun ska ha en enhet med särskild kunskap om våld i nära relation, för att kunna ge bättre stöd. Idag har knappt hälften av landets alla kommuner så kallade kvinnofridsteam. Vi vill även att anmälningsskyldigheten för orosanmälan ska omfatta oro för vuxna som far illa i en nära relation.
Ja, vi är medvetna om att socialtjänsten är hårt belastad. Men så länge samhället tillåter mäns våld mot kvinnor måste vi säkerställa att kvinnor också får det stöd och den hjälp de har rätt till.

Bli först att kommentera

Naturkatastrofer

Internationella dagen för begränsningar av naturkatastrofer, en dag att uppmärksamma.
Under några dagar har Umeå fullkomligt svämmat över och det har fångats fisk på gatorna i stan samtidigt har vi ett pågående krisläge till följd av Covid-19 och det är viktigare än någonsin att lägga fokus på att förbättra miljön. Vi måste helt enkelt hjälpas åt att ta beslut som gynnar klimatet.
Det är stigande temperaturer som påverkar ekosystemet och påverkar folkhälsan genom epidemier på ett brutalt sätt. Det är torka som breder ut sig och driver människor på flykt för att överleva, det är vattenmassor som vräker ner ohejdat och förstör så väl odlingsmöjligheter som mänskligt liv. Det är en extrem värme som skördar otaliga människoliv. Vi kan konstatera att klimatförändringarna är både brutal och påtagliga.
Det innebär att vi behöver fatta beslut som leder till en bättre framtid där rent vatten, ren luft och en fungerande cirkulär ekonomi är i fokus.

Bli först att kommentera

Rädda Demokratin och Bondens egen marknad.

Förutom att Corona hotar människoliv hotas också demokratin och likvärdigheten att bedriva företag i Umeå kommun.

I den kommunala politiken hände det som inte får hända under våren, snabba ordförandebeslut som inte ger jämlika förutsättningar. För att ge er ett exempel fattades ett snabbt ordförandebeslut som gynnade krögare (ett i sig bra beslut) medan avsaknaden av ett snabbt ordförandebeslut (mycket orättvist) missgynnade våra lokala odlare och småföretagare som gemensamt arrangerar Bondens egen marknad.

Tänker att en nykter person som vill handla grönsaker med största sannolikhet har bättre omdöme och förmåga till avståndsbedömning än en salongsberusad person som vill köpa alkohol i baren…… men i sig är det orättvisan som stör och det skaver att Bondens egen marknad ställs in medan det går utmärkt att vistas på en uteservering eller på en stormarknad/em>

Våren har också visat att den demokratiska processen är hotad genom inställda eller minimerad representation när politiska beslut ska fattas. Om kommunfullmäktige utestänger personer som är 70+ och minimerar representationen från de folkvalda skapas ett A- och B-lag och det är förödande. Även nämndsmötena har haft ett minimum av representation av de olika politiska partierna eller helt ställts in. Så se upp, den demokratiska processen är hotad & det riskerar bli vilda western i politiken!

Tänker att tusen ögon med olika erfarenhet ser bättre än ett två och att flera olika politiska riktningar värnar innevånarnas röst…..

Socialdemokraterna som styr i Umeå behöver nu visa handlingskraft för att värna demokratin och fatta politiska beslut som gynnar folket och företagen.

Bli först att kommentera

Allt är föränderligt, även svårigheter.

Under fem veckors tid har vi dagligen informerats om allt negativt som sker i Coronaepidemins spår. Antalet sjuka, antalet döda, antalet brister i vården, antalet brister i hemtjänsten, den ensamhet som uppstår och allt annat elände.

Brister i vårt välfärdssystem är en bidragande orsak till att vår krishantering inte varit den bästa och den ensamheten som fanns tidigare vart helt plötsligt utbredd när även mötet med människor på jobbet togs ifrån så många.

Men stämmer ordspråket inget ont som inte har något gott med sig?

Ja det vill jag nog påstå!

Varje dag blir plötsligt speciell och dagligen berörs och skakas vi om på ett sätt som förändrar oss. Vi blir tvungen att hitta nya sätt att leva, jobba och att umgås, ja till och med att fira högtider får vi förändra.

Vi omvärderar vad som är viktigt och plötsligt finns ingen tanke på lösnaglar, nya kläder eller en ny pryl. Istället tänks kärleksfulla tankarna till vänner, släktingar eller alla vardagshjältar som får våra samhällsviktiga verksamheter att fungera mitt i denna pandemi.

Vi visar vilja att värna andra genom att hålla en fysisk distansering och det skapar också en mentala och kärleksfulla möten där vi visar hänsyn genom avstånd och närhet genom distansmöten på telefon- och skypsamtal. Helt plötsligt har vi ersatt meningslösa shoppingtillfällen med kärlekshandlingar.

Vi ger naturen en chans till återhämtning genom att resa och konsumera mindre. Vi tar oss i stället ut i naturen på en skogspromenader eller lägger tid på friluftsaktiviteter.

Att vi stannar upp, agerar mer solidarisk, visar mer kärlek och omvärderar vad som är viktig känns som det goda och ljusglimten i Coronatider.

Bli först att kommentera

Tillsammans med klokskap, vänskap och god handhygien kan vi ta oss igenom Coronatiden

Av , , 2 kommentarer 4

Det allvarliga läget som uppstått i samband med Covid-19 får nog oss alla att stanna upp och fundera på både det ena och det andra. Kanske kommer vi kollektivt att tänka före och efter Covid-19.

Agerandet med slopad karensdag,14-dagar utan läkarintyg och smittskyddspeng är bra åtgärder. Den allmänna informationen om handhygien, nys eller hosta i armvecket och håll lite avstånd till människor samt att begränsa antalet för sammankomster är också bra åtgärder.

Men vad gör vi med människors oro? Jag menar inte att vi inte ska ta den på alvar, jag menar istället att vi måste ta den på största alvar för rädsla är en dålig känsla som ställer till det.

Den bästa åtgärden för att minska rädslan är att öka kunskapen genom en oberoende och professionell mediarapporteringen. Att ge en beskrivning av hur coronaviruset bäst kan bekämpas både regionalt, nationellt och internationellt. Att media fortsätter att rapportera om de som insjuknar och upplever det som en vanlig förkylning till att berätta om åtgärder för den som är i en riskgrupp. Media ska ha en stor eloge för helhetsbilden ni presenterat för oss under den sista tiden. Ni gör ett fantastiskt arbete och jag är glad att inte SD hunnit riva tv-huset, minska stödet till radiokanalerna och gjort publicera service medarbetarna arbetslösa.

Men hur blir det med maten? Det är svårt att veta men vi kan finna tröst i att det finns en chansen att odla på balkongen, kolonilotten eller på den egna täppan i sommar. Vi kan besöka landsbygden och se om det finns någon som kan arrendera ut en bit åker för att odla potatis och grönsaker. Vi kan handla lokalt odlade produkter för ökad livsmedelsförsörjning i Västerbotten och Sverige. Vi kan se fram mot bär, svamp och växtplockning från vår till höst.

Men räcker det med kunskap och mat? Knappast! Vi behöver också social samvaro för att dela våra tankar med någon. Så fortsätt träffa vänner och gör roliga saker ihop. Kom i håg du smittar inte om du är frisk. Ta hand om varandra och tänk på dina medmänniskor, så snälla ta inte alla paket pasta när du handlar. Ta vara på möjligheten att vistas i naturen, koka en termos kaffe och gör en utflykt med någon eller några. Du kan kanske inte kramas eller ta i hand på ett tag men trots det kan du visa vänlighet och mänsklig värme. Du kan ringa, Skypa eller skriv ett brev eller ett vykort, det kommer att göra någon glad. Framförallt var inte ensam med dina tankar, prata med någon på jobbet, en granne, en släkting eller en vän. Tillsammans med klokskap, vänskap och god handhygien kan vi ta oss igenom Coronatiden.

2 kommentarer