Strängare tillämpning :(

På första sidan i regleringsbrevet till Försäkringskassan ger man order om en strängare tillämpning när personlig assistans ska beslutas. Regeringen tillsätter en utredning eftersom kostnaderna ökar och syftet med utredningen är tydlig, att strama åt LSS/assistans. Dessutom har man valt att inte räknar upp timkostnaden på grund av ökade lönekostnader, borde de inte ha varit en uppräkning till följd av ökade lönekostnader?

Budskapet från regeringen i regleringsbrevet är tydligt – Gör allt för att försämra den rättighets- och frihetslagstiftning som LSS innebär!

Det är ingen som pratar om är eventuella orsaker till den ökade kostnaderna och om det finns anledning att vänta sig ökade kostnader.
Att ökade lönekostander innebär ökade kostnader borde vara enkelt att räkna ut.

Att de dubbla huvudmannaskapet(Kommunen och Försäkringskassan) i kombination med att både kommunens utförare och de privata utförarna driver upp kostnaderna genom att överdriva hjälpbehovet, skulle kunna vara en orsak.

Utöver det finns en faktor som vi kanske inte törs tala om, vårdens ökade förmåga att rädda liv till vilket pris som helst. Det gäller allt från för tidigt födda till de som skadas vid olycka. En etisk diskussion som inte hör hemma här men som får effekter i människors liv och kostar i trygghetssystemet.

Min bestämda uppfattning är att människor med stora funktionsnedsättningar så långt möjligt skall få samma möjligheter som andra att delta i samhällslivet och då behövs en generös lagstiftning för Assistans i kombination med en tydlig lagstiftning och effektiva kontroller.

Centerpartiets representanter i riksdagen kommer att göra allt för att vi skall värna LSS

Socialdemokraterna sviker alla i behov av assistans

Av , , 7 kommentarer 8

Få reformer har skapat så mycket trygghet som LSS reformen och assistansersättningen som infördes under de borgerliga regeringsåren 1991–1994. Det är av största vikt att personer med funktionsnedsättning har rätt till personlig assistent för att kunna klara sina behov och leva ett fullvärdigt liv

Att Regeringen ger direktiv till Försäkringskassan att spara in på assistenttimmarna för personer med funktionsnedsättning är ytterst anmärkningsvärt och ett brott mot FNs rekommendationer.

Regeringens direktiv till Försäkringskassans borde istället vara att ge förslag på om Kommunen eller Försäkringskassan skall ta överta hela huvudmannaskapet för assistansen, för som det är idag driver de dubbla huvudmannaskapet upp priserna.

Dessutom skulle Regeringen uppdra till Skatteverket och Försäkringskassan att granska den som utför assistansen, oavsett om det är kommunal assistans eller privata aktörer, De skulle min regering göra!