Krisboende

Av , , 2 kommentarer 7

Centerpartiet la en motion om härbärge under förra hösten. Den motionen var en första tanke på lösning på den problematik vi i Centerpartiet började ana i samband med att vi lever i ett föränderlig samhälle. Tyvärr fick förslaget om härbärge inte så stort gehör……..

Så nu står vi här igen 1år senare med samma problematik men i än större utsträckning.

Det går inte att sitta och se på när Socialdemokraterna blundar för problem som finns och de problem som kan och kommer att uppstå till följd av hemlöshet.

Som förälder, världsmedborgare och vice ordförande i Individ och familjenämnden har jag ett ansvar att påpeka att Umeå kommun ska följa Socialstyrelsen riktlinjer. Riktlinjer som pekar på att vi har ett ansvar att tillgodose de hemlösa barnens grundläggande rättigheter och behov. En grundläggande rättighet måste vara att få sova tryggt med tak över huvudet. Dessutom bör vi ta hänsyn till Barnkonventionen, den slår fast att alla barn som vistas i ett land, utan åtskillnad, har rätt att få sina mänskliga rättigheter.

Därför går vi i centerpartiet ihop med Vänstern och lämnar in en motion där vi föreslår att Umeå skapar ett Krisboende.

Ett Kris-boendet ska omfattas alla som inte har tak över huvudet, även tillfälliga besökare i Umeå, som av olika skäl hamnar på gatan utan möjligheter att bekosta hotell eller annat boende. De gemensamma kraven är elektricitet, värme, toalett, dusch och tvättmöjligheter och en tak över huvudet garanti och att lokalen ligger på en central plats.

Åkesson har fastnat i sitt eget eko

Efter förra veckans debatt(3/9)mellan Jimmy Åkesson och Annie Lööf vart det väldigt tydligt att integrationsfrågan aldrig kan lösas av SD.

Vi som satt bänkade för att följa debatten fick inte ett enda svar på vad vi skall göra här och nu för att klara integrationen av Jimmy Åkesson svaren kom istället från Centerpartiet och Annie Lööf.

Jimmy Åkesson bidrog med att upprepa det han upprepat sedan han vart partiets företrädare.Invandringen måste minska och om Sverige ska hjälpa bör det vara i krigszonerna.

Ingen av dessa påståenden handlar om integration. Ingen av dessa påståenden ger förslag på hur vi skall lyckas med integrationen. Bara ett av dessa förslag är humana och inget att orda om eftersom Sverige redan idag ger bistånd och hjälp i Krigszonerna. Att stänga gränsen skulle självklart minska antalet världsmedborgare som flyttar till Sverige men aldrig, jag säger ALDRIG lösa de integrationsproblem som redan finns.

Problemet är inte människor som valt att fly till Sverige, problemet är att de inte tas emot som en tillgång och får spela i samma match som Svenskarna.
En förlust som kostar mänskligt lidande och pengar.
En förlust som skapar utanförskap istället för medskapande.
En förlust som hämmar tillväxt, mångfald och utveckling i Sverige.

Vad behövs då för att lyckas med integrationen?
Konkret politik är de som behövs.

En riksdagspolitiker som ger förslag på åtgärder och reformer som är avgörande för att vi på kommunal nivå skall lyckas med våra uppdrag. I debatten syntes tydligt hur Åkesson vägrar ta ansvar medan Annie Lööf presenterade konkreta förslag på hur man som flykting skall lära sig språket, komma i sysselsättning och skaffa sig bostad.

Annie Lööf tar ansvar medan Åkesson har fastnat i sitt eget eko.

Du kan göra skillnad

Ett barn som är orolig, rädd och har en enda önska, att få vara i en familj där det finns en varm famn och en trygg vuxen.

De biologiska föräldrarna lider av svår psykisk sjukdom, missbruk, är döda eller inte kapabel att vara förälder, variationerna är många men en sak är gemensam, det finns ett föräldralöst barn.

De finns så många ensamma barn som behöver dig, vill du vara familjehem eller stödfamilj hör av dig till Umeå kommun

Du kan göra skillnad

image

Öppna ditt hjärta Stefan Löfven!

Av , , 4 kommentarer 6

Ingen kan undgå att bli bestört över de bilder som kommer till oss från flyktingkatastrofen. Döda små barn som flyter iland på stränder, gråtande förtvivlande människor och tomögda människor som förlorat hoppet.

Hjälporganisationerna har aldrig förr i vår moderna historia behövts så mycket som nu. Samtidigt har människornas godhet aldrig varit så tydlig som nu.

Insamlingar i sociala medier och upprop visar att det trots allt finns hopp om mänskligheten och ett varmt och välkomnande folkligt engagemang. Tänk att Röda korset fick in 2 miljoner på en dag.

Mitt i detta så vill vänster regeringen slopa det skatteavdraget för gåvor till välgörenhet som Alliansregeringen införde 2012. Då gav det en direkt effekt av ett ökat givande. En bakvänd politik från regeringen som jag inte kan förstå eller acceptera.

Hjälporganisationerna själva har räknat ut att de 250 miljoner som regeringen väntar sig att få in, lika mycket förväntas hjälporganisationerna nu att förlora.

Det här kan jag inte acceptera, man kan inte straffa välgörenhet och människor som vill göra gott. Det är ett dråpslag mot ideella organisationer och hårt arbetande ideella människorna som gör allt för att kunna hjälpa mitt i pågående katastrofer.

Människor vill gott och regeringen borde applådera det istället för att slå undan benen för hjälporganisationerna. Öppna ditt hjärta Stefan Löfven!