Rädda Demokratin och Bondens egen marknad.

Förutom att Corona hotar människoliv hotas också demokratin och likvärdigheten att bedriva företag i Umeå kommun.

I den kommunala politiken hände det som inte får hända under våren, snabba ordförandebeslut som inte ger jämlika förutsättningar. För att ge er ett exempel fattades ett snabbt ordförandebeslut som gynnade krögare (ett i sig bra beslut) medan avsaknaden av ett snabbt ordförandebeslut (mycket orättvist) missgynnade våra lokala odlare och småföretagare som gemensamt arrangerar Bondens egen marknad.

Tänker att en nykter person som vill handla grönsaker med största sannolikhet har bättre omdöme och förmåga till avståndsbedömning än en salongsberusad person som vill köpa alkohol i baren…… men i sig är det orättvisan som stör och det skaver att Bondens egen marknad ställs in medan det går utmärkt att vistas på en uteservering eller på en stormarknad/em>

Våren har också visat att den demokratiska processen är hotad genom inställda eller minimerad representation när politiska beslut ska fattas. Om kommunfullmäktige utestänger personer som är 70+ och minimerar representationen från de folkvalda skapas ett A- och B-lag och det är förödande. Även nämndsmötena har haft ett minimum av representation av de olika politiska partierna eller helt ställts in. Så se upp, den demokratiska processen är hotad & det riskerar bli vilda western i politiken!

Tänker att tusen ögon med olika erfarenhet ser bättre än ett två och att flera olika politiska riktningar värnar innevånarnas röst…..

Socialdemokraterna som styr i Umeå behöver nu visa handlingskraft för att värna demokratin och fatta politiska beslut som gynnar folket och företagen.