Bra Annika!

Under många år har jag skrikit mig hes för att få en förändring i Socialförsäkringen

Jag har ropat , det finns lösningar för att få Sjukförsäkringen att fungera 

Funderar vem av de politiska partierna som varit mest motsträvig i att göra om och göra rätt……tror att de är samma parti som rört till det i skolan

Men jag har trots de fortsatt att säga, Tänk med hjärtat & ha ett helhetstänk för det handlar om människor

Så tack Annika Strandhäll(S) för att du lyssnat

Centerpartiet och Socialdemokraterna står ibland långt ifrån varandra men när det gäller att slopa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen kommer jag att göra allt för att vi skall enas över partigränserna.

 

 juni 085

 

Storstad är inte lösningen

Sjukpenningtalet har ökat och de måste verkligen utredas inte bara uppmärksammas.

Vill den Socialdemokratiska regeringen få en förändring är det dags att de börja jobba med frågan. Ta signalerna på största allvar annars är risken stor att sjuktalen hamnar på samma höga nivåer som när Socialdemokraterna senast hade regeringsmakten och de vore en katastrof.

Alla vet att kvinnor är mer drabbad så ta er en funderare på hur kvinnors förutsättningar ser ut och vad som måste göras för att få en långsiktig och hållbar arbetsmarknad för kvinnor.

Ställer er också frågan om det finns en korrelation mellan det höga sjuktalet för kvinnor och tex. branscher, ekonomi, diagnos, hemarbete och kom sedan med kloka politiska förslag på lösningar.

Jag tror inte att det är en tillfällighet att de högsta sjuktalen finns inom vård och omsorg, här I Umea har de verkligen sparats på dessa verksamheter och jag misstänker att det är på samma sätt i de flesta andra kommuner.
 

Att personalen flyr arbetet är ingen långsiktig lösning men kanske ett måste för individen. En långsiktig lösning är att arbetsmiljön blir bättre, att det finns utrymme för återhämtning och att arbetet inom vård och omsorg får ägnas åt vård medans andra medarbetare får göra allt de där andra som just nu också ingår i arbetet för våra viktiga vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor.

 

Om stress är den vanligaste sjukdomsorsaken kanske det bästa vore att politiken jobbar för att bygga en samhällsstruktur där vi värnar individen och hållbarhet. Storstad är inte lösningen då de allra flesta förlorar 2timmar per dag till och från jobbet, bara för att resa. Två timmar som annars inneburit träning, återhämtning och matlagning.

Centern_logo_ordmarke

Växtvärk

Umeå växer, stadsbilden förändras och vi blir fler innevånare.
De känns både roligt och oroligt.
Roligt för att fler har upptäckt vår fantastiska stad, en plats att älska.
Oroligt för att vård, skola, omsorg inte skall hinna med att växa i fas med befolkningsutvecklingen.

De som oroar är Umeås möjlighet att skapa arbetstillfällen, ha ett öppet företagsklimat och att klara personalförsörjningen i kommunens verksamheter, att ta hand om nyanlända Umebor, att vårda de som har behov av vård eller att växa i en takt som gör att Umeå med omland får behålla sin själ. Den norrländska själen där vi fortfarande tillåts vara människa och medmänniska med allt vad det innebär.

Låt Umeå växa så vi slipper växtvärken

träd

Ökade kostnader men ingen pratar om lidandet

I onsdagsmorse gick Försäkringskassan(FK) ut med sin prognos och det uppmärksammades naturligt vis av media.
Försäkringskassan har rapporterat om högre sjuktal, behov av ökade anslag och en dialog med politiken. Media beskriver att Försäkringskassans prognos spricker och att den psykiska ohälsan hos kvinnor ökat.

Vi måste närma oss frågan ur ett mänskligt perspektiv. Sjuktalen ökar och vad är orsaken? Våga fråga de sjukskrivna och försök se samband för att förebygga och motverka ohälsa. Det är förändringar som måste ske på flera plan, både hemma på jobbet och i samhällsbyggandet. Storstad och förtätning är inte svaret på ett bättre och tryggare samhälle. Svaret på ett bättre samhälle är att det finns en valfrihet att leva ett självständigt liv i stan eller på landet.

Sjukförsäkringen är en bra försäkring som vi skall värna men vi måste förändra den genom att ta bort den bortre tidsgränsen, skapa utrymme inom socialförsäkringen att i samarbete med den sjuke och vården utforma en rehabiliteringsplan som leder individen tillbaka till arbete eller studier. När personen sedan uppnått en förmåga är det dags att starta ett samarbete mellan individen, AF och FK. Här finns det massor av information att hämta hos enskilda individer, vården, FK och AF för att bygga ett fungerande och tryggt system som gör skillnad för individen.

Min erfarenhet från de år jag arbetat som personlig handläggare är att kvinnors överrepresentation inom sjukförsäkringen beror på att hen blir utbränd. Utbränd av kraven på livets E4 och de måste vi hitta lösningar på. Att bara öka jämställdheten löser inte problemet utan flyttar bara numerären så även män blir mer sjukskriven. Den enda möjlighet jag ser för att vi skall lyckas lösa det problemet är att bygga ett varmare, vänligare och mer närodlat samhälle.

Jämställdhet är en del i det samhällsbygget.

Jämställdhet är en demokrati och rättvisefråga och rättvist blir det först när vi förstår att alla är olika och därför behöver olika stöd även om försäkringen i sig skall vara rättssäker och alla skall vara lika inför lagen.

Öppenhet är en annan del i det samhällsbygget
Alla människor ska få vara fria att vara den person de är utan att låsas in i könsbundna normer eller inlåsta i ett funktionshinder eller bakom en religion.

Ett Närodlat perspektiv
Politiskabeslut som skall fattas måste fattas i samråd med dem de berör därför skall det vara en självklarhet att ta in medborgarförslag, ha en dialog med anställda i stat och kommun och ha som motto att våga fråga.

Jämställdhet, Öppenhet och närodlat bidrar till ett varmare och vänligare samhälle ♥ de är så vi kan komma tillrätta med de mänskliga lidandet

 

Centern_logo_ordmarke

Snuskiga toaletter ett hälsoproblem

Av , , 2 kommentarer 6

Kalla, smutsiga toaletter som stinker urin är snuskigt.
Ofräscha, ostädade toalettstolar med urin på sittningen är snuskigt.
Snuskiga toaletter är inte bara äckligt det är också ett hälsoproblem
Ett hälsoproblem vi måste ta på allvar.

För vad händer om man inte uträttar sina behov på en hel dag och hur jobbigt är det att som tjej måsta avstå att gå till skolan så fort man har mens. Snusket leder till att våra barn och ungdomar undviker att gå på toaletten för att toaletterna är äckliga, ostädade och allmänt ofräscha och de leder till att dom får problem med urinblåsa, njurar och tarm.

De är inte bara ett fysiskt hälsoproblem utan riskerar också att påverka den psykiska hälsan då man blir okoncentrerad och får svårare med inlärningen. En inlärningssituation där det inte finns utrymme att lära sig för att kroppen skriker efter möjligheten att uträtta sina behov eller att man får så ont i magen att man blir sjuk.

Barn och ungdomar som går på skolor i Umeå kommun ska inte behöva hålla sig en hel dag utan kommunen har ett ansvar att toaletterna är fräscha. Skolan är elevernas arbetsmiljö så låt oss se till att den är den allra bästa så vara barn och ungdomar får må bra och ha chans att koncentrera sig.

Assistansfusk

Av , , 2 kommentarer 7

De senaste dagarnas inslag om assistansfusket ger en helhetsbild av hur en 20år gammal god tanke lett till en lag(LSS) som skall ge funktionshindrade en möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt i och utanför hemmet men som några mycket förslagna och ohederliga människor nu valt att utnyttja. De är inte bara LSS dom utnyttjar dom utnyttjar även den funktionshindrade, de är verkligen lågt!

Sverige Radio har i några dagar granskat assistansbranschen och Ekoredaktionen har avslöjat hur mindre nogräknade assistansbolag erbjudit mutor för att locka eller behålla kunder i en allt hårdare konkurrens. Utlandsresor, datorer och förmånliga lån har erbjudits i utbyte mot ett kontrakt, som sagt verkligen lågt!

Assistansersättningen kostar 28 miljarder kronor om året och innebär att 16 000 funktionshindrade kan bo kvar hemma och klarar mycket som de inte skulle fixa utan den personlig assistans. Att det finns en kontrollgrupp inom Försökringskassan som kontrollerar bolag som misstänks för bidragsfusk är verkligen berättigat då LSS är något vi skall värna för att den som har en funktionsnedsättning skall kunna leva ett självständigt liv.
Att systemet utnyttjats på ett olagligt sätt i många år är förfärligt och dessvärre har politiker och myndigheter inte tagit problemen på tillräckligt stort allvar. När lagen skärptes 2013 intensifierades kontrollerna och antalet anmälningar fortsätter att öka kraftigt hos Försäkringskassan.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ansvar för att granska vården inom assistansbolagen men sedan lagen skärptes 2013 har bara en enda oanmäld inspektion gjorts hos vårdbolagen. IVO känner till att det förekommer mutor, men tycks inte bry sig om att åtgärda eller anmäla. Vårdföretagen själva efterfrågar en bättre tillsyn för att bli av med de oseriösa vårdbolagen då dom förstör för alla de andra.

Att socialförsäkringen och LSS utsätts för bedrägeri är ett stort och mycket alvarligt samhällsproblem som kostar och riskerar att urholka försäkringen därför bör Annika Strandhäll(S) som är Socialförsäkringsminister peka med hela handen och uppdra åt Försäkringskassan, IVO, polisen och skattemyndigheterna att omgående se till att kriminella inte längre kan utnyttja ett i grunden positivt system.

Hur svårt kan de vara?

Gång på gång läser och hör jag att Hans Lindberg meddelar att kommunen löst problemen med de bostadslösa EU-medborgare som befinner sig i Umeå. Men oavsett hur många gånger du upprepar att det inte finns några hemlösa är det inte sant och det kommunledningen gjort har inte lett till någon lösning.

Det som bidragit till en lösning är Socialnämndens beslut att bevilja ett föreningsbidrag 172tkr för en samordningsfunktion till de många frivilligorganisationer som engagerade sig i de hemlösas situation.

Det som gjort verklig skillnad är alla de människor i de olika frivilligorganisationerna som dagligen jobbar vidare med att göra livet bättre för sina medmänniskor. Pingstkyrkan gör en fantastisk samordningsinsats.

Att just nu se nyheterna och få se ett reportage där fyra personer bor i en hiss och veta att det är -15grader ute känns allt annat än bra.

Nu är det dags att Umeå kommun och kommunledningen med Hans Lindberg i täten tar ansvar och erbjuder alla hemlösa en nödlösning genom att kommunen öppnar ett natthärbärge för ingen skall behöva sova i en hiss när det är minusgrader. Hur svårt kan det vara?

image

Älskade skandal

För ett tag sedan lyssnade jag på reportern, Thord Eriksson som skrivit boken Folk dör här. Han ger en nyanserad bild av äldreomsorgen i Sverige och en bild av privata företag som driver äldreomsorg kontra kommunal äldreomsorg. De sorgliga med hela Carema affären är att LOVEN, lagen om valfrihet inte finns på samma sätt för de äldre och att dom därför hänvisas till den kommunala vården oavsett vilken kvalité den håller.

Jag kan konstatera att

Tidningsskriverier som leder till uppsagda avtal utan att uppgifterna som skriverierna handlar om granskas leder till lidande för de äldre och ger en sämre arbetsmiljö för personalen. Samtidigt finns det politiker som gör politik av skriverierna i stället för att göra något åt eventuella problem. De stora vinnarna i Camera affären är Jonas Sjöstedt som ropar, inga vinster i välfärden och DNs chefredaktör som kammar in en årslön på ca: 19miljoner som ropar, Älskade skandal. De äldre fortsätter att lider i de verksamheter som inte fungerar.

En snålkörd verksamhet ger alltid brister i vården, de oavsett om det är privat eller kommunalt.

Den viktigaste lärdomen är att privata allternativ är lika bra som kommunala. Därför är det otroligt noga vad som upphandlas vid en upphandling och vilken politisk vision en kommun har för sin äldreomsorg.

Min vision är att Umeå skall ha en trygg och fungerande äldrevård där valfrihet är en självklarhet, även för de äldre.

Försäkringskassan skapar längre sjukskrivningar

Av , , 2 kommentarer 6

Försäkringskassan skapar längre sjukskrivningar, en rubrik som media måste älska men hur sant är påståendet?

Jag synar påståendet och jag synar att tidig kundkontakt gör människor sjukare eller håller dem kvar i en sjukskrivning. Jag synar också att en rehabiliteringsplan skulle föresna eller försämra människors möjlighet att återerövra sin arbetsförmåga. Det som inte fungerar är enligt min bedömning möjligheten att sätta in rätt insattser för att möjliggöra en hållbar återgång i arbete. Det som saknas är en modell som tar hänsyn till den sjukskrivne, där vården tar fullt ansvar för rehabiliteringen och det görs korrekta sjukpenningrättsbedömningar enligt rehabiliteringskedjan.

En kort sjukskrivning och en snabb återgång som inom kort resulterar i ytterligare en sjukskrivningsperiod är ju i sig ett misslyckande och inget att eftersträva. Det vi borde sträva efter att uppnå under sjukskrivningsperioden är rätt insattser och en rehabiliteringsplanering så man sedan kan vara åter i ett arbete utan att riskera att åter igen insjukna och måste sjukskriva sig för samma besvär.

Det som sker idag är att behoven identifieras och personen hamnar i ett ingenmansland i avvaktan på rätt åtgärder/insattser och det i sin tur ger en längre sjukskrivning. Det är ett slöseri med mänskliga resurser och vi borde ha kommit längre. Men för att lyckas krävs att flera parter agerar, även arbetsgivarna.

Jag är säker på att den modell som under många år tillämpats på Umeå Universitet skulle vara framgångsrikt även på andra företag och det skulle då gynna både den anställde, arbetsgivaren och samhällets skattkista. Umea Universitets sjukskrivningstal har länge legat lågt tack vara deras strategiska arbete. Vid mättillfället i oktober 2014 var sjukskrivningstalet mellan 1,8 – 1,9% i relation till riket som ligger betydligt högre på ca 9%.

Sjuktalen i Sverige var som högst 2003 och under 2010 nådde sjukskrivningarna botten på ungefär 3,7% och de har sedan ökat igen.

Modellen Universitetet arbetet efter innebär i första hand att den sjukskrivne har kontakt med läkare på företagshälsovården och att det finns ett team av sjukgymnast, beteendevetare, sjuksköterska och psykolog att koppla på om man identifierar behov av dessa professioner för att möjliggöra en återgång i ordinarie arbete eller ta sig vidare till ett mer lämpligt arbete hos arbetsgivaren eller på den öppna arbetsmarknaden. Man har en tidig kontakt mellan den sjukskrivne, läkaren och personlig handläggare (PHL) från Försäkringskassan med syfte att planera vilka åtgärder som skall genomföras och det görs med utgångspunkt från rehabiliteringskedjan och tillhörande sjukpenningrättsbedömning. Umeå universitet visar att dom är en arbetsgivare som tar sitt rehabiliteringsansvar på största allvar och att dom värnar om sin personal, de skulle fler göra.

Ett gissel som försvårar rehabiliteringsarbetet är de samarbete som skall finnas mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan men som inte fungerar. Tanken med samordningen är att både de som behöver yrkesväxla och de som riskerar att utförsäkras skall få hjälp att närma sig andra arbeten eller en utbildning, en god tanke och en politiskt god intention men i ärlighetens namn kan jag berätta att det fungerar dåligt eller inte alls. Här måste politiken peka med hela handen eller ge uppdraget till någon som bättre kan ta sig an uppdraget.

Kanske borde ansvaret flyttas över till sjukskrivande läkare……….utöver den förändringen borde den bortre tidsgränsen tas bort