DÖ och Demokrati

Av , , 2 kommentarer 7

Hur tänker den som väljer att fokusera på vad den mindre andelen tillfrågade tycker och därmed skriva ”En av tre: Handslaget är odemokratiskt” ???

Uppenbarligen är vi betydligt fler som är nöjd så varför inte fokusera på den demokratiska process som uppenbarligen skett och skriva DecemberÖverenskommelsen är bevis på att de folkvalda handlar så som majoriteten önskar eller DÖ är Demokrati.

Eller är det trendigt att fokuserar på det lilla de som är i minoritet? Man kan undra då media lägger otroligt mycket fokus på ett 13% parti som SD. Media är kanske deras bästa valarbetare? Inte helt otroligt utan högst sannolikt. Jag tycker inte att vi skall sluta prata om de olika politiska partierna eller deras ideologier men jag önskar att media gav alla ett lika stort utrymme och att alla partier blir granskade på ett likvärdigt sätt.

Det finns otroligt många analyser av överenskommelsen och ett är säkert decemberöverenskommelsen har ökat det politiska intresset och fått fler att engagera sig.

Du är också välkommen som medlem i Centerpartiet och Kärrtorpa

 

sverige rent

Ett icke beslut är också ett beslut

Vid årets sista Kommunfullmäktige diskuterades åter igen de romska tiggarnas situation. En livlig diskussion där vi har lite olika syn på vad som bör göras men en diskussion som engagerar många av de folkvalda. Även riksdag och regering pratar om problemen och har nu hittat en lösning där man tillsätter nationell samordnare med syfte att hitta lösningar på en problematik som stör och berör.

Jag önskar att vi i Umeå kunde komma till ett beslut där kommunen tar ansvar för ett Natthärbärge för alla EU-medborgare. En varm plats så människor slipper frysa ihjäl. En plats där socialtjänsten kan ha medarbetare som kommer närmare de utsatta. En plats som faktiskt gör skillnad. Jag hoppas innerligt att vi kan komma till de beslutet när frågan skall avgöras i kommunfullmäktige.

Idag levererar kommunledningen ett ickebeslut och en sammanställning. En sammanställning av de regler som vi måste förhålla oss till. En text som tydligt peka på vilket lagliga skyldigheter kommunens olika verksamheter har att förhålla sig till då det gäller romerna och för övriga EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige. En sammanställning som är en bra hjälp ute i de olika verksamheterna men det hjälper knappas människorna som fryser, är utan bostad eller går hungrig.

Läste här om dagen en artikel i VK där det framgår att Hans Lindberg anser att Kommunen nu ordnat bostad till alla. Man det är inte kommunledningen som ordnat dessa bostäder, det är olika privatpersoner, föreningar och kyrkliga samfund, de vi brukar kalla civilsamhället. Deras gemensamma krafter har med hjälp av ett bidrag från socialnämnden kunna samordnas för att få så sätt maximera deras hjälpinsatser. All heder åt civilsamhället ni gör ett fantastiskt arbete och ni gör verklig skillnad.

Vid sista kommunfullmäktige fick Hans Lindberg och kommunledningen en fråga som gäller den fria rörligheten och hur man tänk ta hand om de problem som uppstår parallellt med den stora förmånen den fria rörligheten ger. Fru ordförande, nämndemän och åhörare som närvarade fick ett icke besked men det är också ett besked.

Ett besked där kommunledningen tydligt säger att Umeå kommun gör vad lagen kräver och inte mer.

Ensamhet

Ensamhet ett laddat ord som inte så många vill prata om trots att den finns överallt runtomkring oss. Ensamheten har många skepnader…..

Den självvalda ensamheten för att få vara själv med sina tankar den är lätt och kostar ingen energi utan ger istället frid. Den vilsamma ensamheten.

Den påtvingade ensamheten som gör att man känner sig utanför och den låser alla möjligheter att bjuda in sig själv. Den tysta ensamheten som gör ont.

Ensamheten i en tvåsamhet, den ensammaste av dem alla. Den stora ensamheten som förgör.

Men allt går att förändra och på Bakfickan gör man julen lite mindre ensam för den som vill.

Vill du hjälpa andra kan du alltid bli medlem i IOGT-medmänniska

Besök Bakfickan 11-16
image

 

Vill inte se nya möjligheter

Vid dagens individ och familjenämnden gick den nya nämnden igenom budgetläget. Det ser helt okej ut för 2014 och för 2015 men skall vi klara av att hålla kvalité på verksamheten 2016 är det viktigt att vi redan nu börjar se över vilka kostnader vi skall ha och hur vi skall kunna spara. Så när tjänstemännen och ansvarig utförare av LSS i kommunen som väl känner verksamheten föreslår att kommunen skall utreda om verksamheten kan läggas ut på entreprenad för att se om den kan vara ett alternativ att erbjuda samma kvalité men med minskade kostnader tycker jag att man skall utreda. S och V som satt den framtida budgeten och väl känner det ekonomiska läget i individ och familjenämnden röstade tyvärr ner förslaget. Att V röstar nej är förståligt men att Socialdemokraterna som sitter i majoritet inte tar större ansvar känns förfärligt och inte alls bra.

Att utreda är ju inte att ta beslut, de är ju just bara att utreda om det finns nya möjligheter.

 

Inte värdig sitt ämbete

Att Björn SSöder uttalar sig om att samer och judar inte tillhör den Svenska befolkningen visar verkligen vad Sverigedemokraterna har för inställning till sina medmänniskor.

Jag föredrar en politik som har respekt för människor och där vi talar om de problem som integration och migration innebär.

 

För att vara värdig sitt ämbete i Sveriges riksdag bör regel nummer ett vara respekt för människor.

 

I love friendship

1896860_614967738558084_967753371_n

De lyckliga tillfälligheternas filosofi

Jag beundrar människor som har mod, Estrid Ericson är en kvinna att beundra. Tänk att hon som 30åring startade Svenska tenn på 1920-talet. Och vilken tur att hon erbjöd den 50-åriga Josef Frank en fristad när han lämnade den gryende nazismen.

Estrid beskrivs som den fantasifulla människans lyhördhet inför skönhetens många ansikten själv sa hon att framgången berodde på ” De lyckliga tillfälligheternas filosofi”.

Låt oss hjälpas åt att göra som Estrid, att vara lyhörd för skönhetens många ansikten och leva de lyckliga tillfälligheternas filosofi.

svenskt tenn

Mat och potatis

Efterfrågan på miljövänlig och hälsosam mat ökar och därför ser jag en unik möjlighet för Sverige att kliva fram och ta plats som matlandet Sverige.

Matfrågan är så basal att den kanske glöms bort eller så tar vi maten för givet, de ska vi akta oss för. Vissa tycker att det är en fråga för bönderna men allvarligt, de är dags att politikerna sätter sig runt förhandlingsbordet och hittar ett sammarbete över blockgränserna för att ta fram en långsiktig jordbrukspolitik. En politik som säkerställer att vi kan klara vår egen matförsörjning, att åkern brukas och att det finns mat av god kvalité, mat som är hälsosam och miljövänlig.

Förutom att maten behövs i landet finns det unika möjligheter att göra maten till en exportvara, den exportmotor som kan driva Svensk ekonomi.

Vi har redan idag goda förutsättningar att lyckas eftersom vi förutom en ren miljö och vatten med god kvalité har en miljölagstiftning som ställer krav, ett djurskydd som reglerar användningen av antibiotika samt en medvetenhet om kvalité och en efterfrågan av närodlat.

Att det finns 388 500 arbetslösa som bara väntar på ett arbete och ca600 000 hektar åkermark som bara väntar på att brukas underlättar förutsättningarna för att lyckas med projektet Matlandet Sverige. Vi har en unik möjlighet att leverera och exportera svensk mat som är miljövänlig och hälsosam.

140707 036

Krigsförklaring eller Kris

Är det en krigsförklaring för flyktingpolitiken eller en kris i konsten att leda och förhandla som resulterat i Stefan Lövens beslut om ett extra val 22 mars 2015.

Det är svårt att veta, ett är dock säkert

Allianspartierna är ense om sin budget och trogen sina väljare och sina vallöften.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet är ense om sin budget men inte trogen sina vallöften.

Sverige demokraterna har definitivt bekänt färg och sagt nej till invandring eller ett mångkulturellt samhälle.

Jag känner mig inte helt bekväm med ett nyval men jag kommer definitivt att gå in i en ny valrörelse med 100% fokus på att Sverige skall få en regering som prioriterar tillväxt, stabilitet och kloka val som är hållbara. De kan vi nå genom att sänka kostnaderna för små företag, ge fler jobb till unga, stärka kvinnligt företagande, stärka valfriheten och skapa en levande landsbygd. En lyckad politik för hela landet är det enda hållbara och det är jag beredd att kämpa för.

image

Läget?

Det är sannerligen ett ovanligt politiskt läge som skapar en viss oro och det kryddas lite extra med mediadramatiken kring  budgetläget nu när Sverigedemokraterna gett besked.

Att kronan sjönk som en sten känns olustigt men inte oväntat.

För egen del kommer jag att försöka hålla mig uppdateradhändelseförloppet och göra allt för att hålla koll på läget.

De som nu händer är trots allt ett utslag av väljarnas vilja och det får vi ha respekt för även om det inte är ett önskeläge.