Ett samhällskontrakt för allas bästa

I helgen har över 700 engagerade människor från hela Sverige träffats. Vi delar ett gemensamt intresse, att driva på våra riksdagspolitiker att ta kloka beslut som gör att du och alla dina medmänniskor får ett friare samhälle där alla har möjlighet att lyckas i livet, oavsett vart en bor. Samtidigt måste vi möta klimatkrisen, jobba för ökad jämställdhet, förbättra vår gemensamma välfärd och ta vara på hela landets styrka och växtkraft.

 

Visst har Sverige utmaningar, däremot får vi inte glömma dom styrkor som finns, särskilt när det gäller vår levnadssstandard, innovationskraft och klimatledarskap. Vi vet att Sverige kan bli ett mer jämställt land och vi vet att nytänkande och utveckling är vägen mot en hållbar framtid genom att vi ser till att hela landet kan leva och växa.

Centerpartiets Valmanifest är ett samhällskontrakt för allas bästa.

Hur lever Umeå kommun upp till Barnkonventionen?

Kommunrevisionen har i sin rapport kommit fram till att Umeå kommun inte har en hållbar och övergripande strategi för att arbeta med barnkonventionens efterlevnad.

Det innebär att det i stället är upp till varje nämnd och verksamhet att enskilt organisera arbetet. Vilket i sin tur medför stora risker när barnkonventionen ska tolkas och det behövs politiker som driver på för att lagstiftningen implementeras och efterlevs i respektive nämn.

Tekniska nämndens breda verksamhet består av så många delar där städservice, måltidsservice, verksamhetsservice, fastighet, IT, gator och parker ingår. Som ni förstår berör våra verksamheter på många sätt barn och unga och det innebär att varje verksamhet för sig har ett särskilt ansvar att säkerställa att barnperspektivet explicit beaktas i den unika verksamheten och att medborgardialogerna med barn och unga ökar. Centerpartiet har drivit på frågan i Tekniska nämnden genom att säkerställa att medborgardialogen med barn och unga ökar, att barnkonventionen beaktas vid beslut samt att vi i vårt årliga bokslut utvärderar att vi efterlevt barn- och ungdomsperspektivet i våra verksamheter. 

 

Umeå behöver en mer hållbar övergripande strategi för att Barnkonventionen efterlevs därför föreslår jag att 

  • Umeå kommun redovisa och utvärdera sin verksamhet utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv, i enlighet med kriterierna i FN:s barnkonvention, i årliga Barnbokslut.
  • Umeå Kommun inrätta en barnombudsstrateg som utbildar och säkerställer att barnkonventionen efterlevs vid beslut i Umeå kommuns alla verksamheter.

.