Ny utsläpsstatistisk från Naturvårdsverket och SCB

Under fredagen kom ny utsläppsstatistik från Naturvårdsverket och SCB om klimatutsläpp. Enligt Naturvårdsverket (NV)  ligger utsläppen still och enligt SCB går de upp. Skillnaden ligger förenklat i att NV räknar inom Sveriges gränser och SCB även tar med internationell flyg- och sjöfart som tankar i Sverige. Naturvårdsverkets långsiktiga prognoser, som  inkluderar regeringens politik, visar att utsläppen kommer minska rejält. Det innebär att vi har en chans att täppa till det utsläppsgap som förra regeringen lämnade efter sig.

Naturvårdsverket ansvarar för den officiella statistiken om växthusgaser som används för uppföljningen av klimatmålen och som rapporteras till FN och EU. Utsläppen av växthusgaser uppskattas ha varit 53,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2016. Jämfört med 2015 är utsläppen i stort sett oförändrade. Industrin och inrikes transporter står för en tredjedel av utsläppen vardera. Utsläppen från inrikes transporter har minskat något jämfört med 2015. Utsläppen inom industrin har däremot ökat något tillsammans med el och fjärrvärme. Inom industrin beror ökningen av utsläppen 2016 jämfört med 2015 till stor del på att konjunkturen svängt uppåt igen för ett antal branscher under senare år. I SCBs statistik är det utsläppen från det internationella flyget och sjöfarten som driver ökningen av utsläppen.

En kommentar

 1. Lars Flemström

  ”Utsläppen inom industrin har däremot ökat något tillsammans med el och fjärrvärme.”

  Detta innebär att vi inte längre har utsläppsfri elproduktion i Sverige. Detta är en konsekvens av den energipolitik, som Mp driver i regeringen. Sopförbränning ser jag som ett nödvändigt ont, för att slippa deponera sopor i naturen. Men sopförbränning släpper ut koldioxid och mycket annat. Förbränning av nyskördade biobränslen ger också utsläpp av koldioxid och mycket annat. Koldioxiden slipper vi inte ifrån ens om vi låter döda träd och växter ligga kvar i naturen och förmultna. Men då slipper vi dock ”mycket annat”, utan det återförs till det naturliga kretsloppet som växtnäring.

  Det finns ingen mänsklig verksamhet som är helt miljövänlig i strikt bemärkelse. Utan valet måste alltid vara det minst miljöskadliga alternativet. Om vi bara har detta klart för oss, får vi inte låta energipolitiken styras av vare sig kärnkraftnojan eller klimathysterin. När hysterin får styra, blir följden lätt motsatsen till vad man avsett. Därför ökar koldioxidutsläppen samtidigt med att vindkraftverken blir fler.

  Jag vill emellertid lyfta fram några bra förslag från miljöpartiet, vilka alla miljövänner oavsett partitillhörighet borde stödja:

  1. Lägg ner Bromma flygplats. Uppsplittringen av linjetrafiken på två flygplatser för resenärer med samma slutdestination ger bara en orationell trafikstruktur i luften, med onödigt stora utsläpp från flyget som helhet, även räknat per passagerare, vartill kommer sämre finansiella möjligheter till en ”miljövänlig” drift av själv flygplatsen och marktransporterna till /från flygplatsen.

  2. Inför den föreslagna flygskatten, som inte alls är någon skatt på avstånd, utan en skatt på den mest energiförbrukande delen av flygningen, nämligen starterna och stigningen till rätt flyghöjd. Skatten kommer att bli 10 öre per km på avståndet 800 km mot 20 öre per km på avståndet 400 km.

  3. Inför en kommunal parkeringsskatt, även på privat mark och vid externa stormarknader. Boendeparkeringar nattetid kan undantas. Parkeringsskatten kan ersätta både nuvarande parkeringsavgifter och trängselskatter och kan göras lika för alla.

  Parkeringsskatten ska vara en skatt på parkeringen och inte på körsträckan mellan parkeringsplatserna, som naturligtvis ska beskattas i vanlig ordning. Det måste slås hål på motorbranschens falska marknadsföring att de oljebaserade drivmedlen skulle vara det enda miljöproblemet med bilismen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>