Liberalernas gruppledare ser världen ur ett märkligt perspektiv

Efter att ha läst Liberalernas blogg så kan jag inget annat än att konstatera att deras gruppledare i Umeå som en gammal skiva som fastnat ännu en gång upprepar sig. Tyvärr är detta inget nytt, man har vant sig från Liberalernas gruppledare att hen gnäller och klagar utan att direkt tillföra något till debatten eller presentera några egna lösningar.
Jag vet inte om jag och Liberalernas gruppledare såg på samma partiledare debatt i söndags. Men Fridolin pressade Lööf bra under debatten om miljö-klimatpolitik, det var en intressant replikväxling mellan dem två där Fridolin hade det tydliga övertaget då Lööf vid konfrontation vägrade svara på frågor. Den största fråga som Lööf valde att inte svara på var den om varför Lööf vill skrota Klimatklivet dvs. Regeringens stora satsning på lokala och regionala miljöinvesteringar. I debatten höll Fridolin med att det behövs satsningar på miljövänligare bränslen och miljövänligare fordon, när Fridolin svarade jag till både och men då kom det inget svar från Lööf. Att Lööf vill skrota klimatklivet, som bevisligen också visat sig vara en välfungerande del av svensk miljöpolitik, visar att Centerpartiet inte är ett grönt parti med miljön i fokus, vilket också Fridolin fick Lööf att bekänna färg om.
Via klimatklivet har vår regering tagit på sig ledartröjan för världen, för den klimatomställning vi alla står inför. Via klimatklivet har vi kunnat genomföra tusentals projekt runt om i landet för att stärka arbetet för en klimatsmart vardag. Genom klimatklivet har privatpersoner, näringslivet, föreningar och kommuner fått verktyg och förutsättningar för att kunna snabbare och enklare ställa om i klimatarbetet.
Så in fråga blir igen till Liberalernas gruppledare… Berätta för oss hur du tycker att alliansens klimatpolitik ska kunna hantera den klimatomställning vi står inför.
Samtidigt så ställer jag samma fråga igen som jag ställde innan till Liberalernas gruppledare, då Liberalerna i Umeå ofta gnäller om hur dåligt allt är inom Umeå kommuns verksamheter med S&MP i styre, utan att presentera några egna förslag, så frågar jag igen. Liberalerna i Umeå stödjer ni Jan Björklunds budget, som skulle leda till att situationen och utmaningarna för kommunens verksamheter blir märkvärt sämre. Nä man kan inte gnälla och sedan vilja göra saker värre, den är inte hållbar eller ansvarsfull politik.
Till sist måste jag också påpeka att jag tycker det är lite genomskinligt att Liberalernas gruppledare väljer att hylla Jan Björklund i sin blogg, en person som hen för bara några veckor sedan ville peta från posten som partiledare. Det är intressant hur Liberalernas gruppledare väljer att agera i sina utspel, men på den höga häst som hen verkar tro att hen sitter på kanske hen ska söka sig till rosenbad istället, kanske går bättre där för i Umeå funkar det inte.

En kommentar

 1. Olle

  Jag värnar miljö/klimat men många gånger tror jag vi hastar på med det vi tror på. Ett exempel är snacket om de pruttande korna,dra ner på kött och öka grönt så tror många att vi löser detta men så enkelt är det nog inte. Nya rön från etablerade forskare visar att de svänger lite nu. Läs nedan artikel och fundera på vilket som är rätt. Om vi hastar på kan allt bli till det sämre,tyvärr finns en för stor miljölobby som har för stor makt som ingen verkar sätta sig upp mot.
  Titta på dessa små vattenkraftverk som kommer att rivas för att främja fiskars vandring, många av dessa vattendrag med rinnande vatten finns enbart på grund av dessa dammar.Utan dammarna skulle dessa åar och bäckar vara torrlagda under sommaren och det gynnar då inte fiskens vandring. samt att grundvattennivåer i närområdet sjunker.

  Markens förmåga att binda koldioxid kan vara mycket större än man tidigare trott, säger ny forskning från bland annat Stockholms universitet och Stanford University. Forskarna menar att upptag i jordbruksmark, betesmark och skogsmark kan kompensera för ökade globala utsläpp från exempelvis tinande permafrost.

  Resultaten, som nyligen publicerades i artiklar i tidskrifterna Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics och Global Change Biology visar hur mark, om den sköts väl, kan mildra snabba förändringar i klimatet. Sådana åtgärder leder också till högre avkastning från såväl jord- som skogsbruk.

  – Det är lätt att förbise vilken enormt värdefull global resurs våra jordar är, säger Gustaf Hugelius från Stockholms universitet, medförfattare till båda artiklarna.

  – De här studierna pekar på utmaningar och kunskapsluckor. Men desto viktigare är att vi ser en potential för att fortsatt säkra den globala tillgången på mat och skogsprodukter samtidigt som klimatuppvärmningen minskas.

  Organiskt material i jord, som förmultnande växt- och djurdelar, binder långt mycket mer kol än hela jordens atmosfär och alla växter tillsammans. Forskarna har för första gången kombinerat global och regional data för att skapa kartor över kol i all världens jordar, inklusive torvmarker och permafrost. De hittade oväntat stora mängder potentiellt känsligt kol i den norra tajgan, ett ekosystem som värms upp snabbare än något annat. Dessa kollager är relativt dåligt kartlagda och det saknas kunskap om dem.

  Men det finns hopp, menar forskarna. De kunde visa att över 70 procent av markens kol finns i jordar som brukas av människor. Genom att förbättra skötseln av den här marken kan man öka koldioxidinlagringen tillräckligt mycket för att kompensera för framtida koldioxidutsläpp från tinande permafrost. Det kan handla om att minska jordbearbetning, ha djur på bete året runt och att lägga på kompost på betesmarker. Att plantera fleråriga grödor, i stället för ettåriga, kan lagra mer kol och minska erosionen genom att rötterna når djupare i marken.

  – Jord är inte intressant för de flesta människor, men det är en riskfri lösning på klimatproblem och har stora fördelar. Att främja markhälsan skyddar livsmedelssäkerheten och bygger motståndskraft mot torka och översvämningar, säger Rob Jackson, professor vid Stanford University och en av artikelförfattarna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>