Umeå måste jobba effektivare med Agenda 2030

I september 2015 antogs Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Man antog 17 globala mål med sammanlagt 169 delmål. Dessa nya mål skulle också ersätta de gamla millenie målen då klimat situationen blivit allt för akut på kort tid. Med agenda 2030 så talar om hållbar utveckling på ett nytt sätt utifrån tre lika viktiga perspektiv: socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Målet är att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Agenda 2030 är antaget av vår regering och direktiven och målen är detta ska implementeras inom alla nivåer i samhället, från staten och myndigheter, till näringslivet samt regioner och kommuner. Då klimatomställningen har visat sig vara mer akut än man tidigare befarat så är agenda 2030 ett avgörande verktyg som behövs nu på alla plan. I en värld i tillväxt måste vi prioritera om och ta ett ansvar, ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvar.
Inom Umeå kommun finns agenda 2030-målen finns med i översiktsplanen och när man har reviderat de lokala miljömålen är ambitionen att göra en koppling mot agenda-2030-målen. Detta för att dels enklare kunna se och följa arbetet med miljömålen men också genom översiktsplanen kunna genom innovation och hållbara vägar där vi skapar klimat smarta förutsättningar för medborgarna. Umeå är en stad i tillväxt och den måste ske hållbart.
CDock så har vi en lång väg att gå och enligt min bedömning så ligger vi långt efter i arbetet med att implementera agenda 2030 inom Umeå kommun. Om man bortser från översiktsplanen så har agenda 2030 inte implementerats inom övriga verksamheter samt de kommunala bolagen. I kommunen idag saknas det en övergripande handlingsplan för agenda 2030 och med detta saknas också en fungerande uppföljning.
I min mening beror förseningarna på brist på resurser som leder till att arbetet går för långsamt samt att det saknas insyn och kunskap inom verksamheterna med att implementera agenda 2030. Vi måste få en bättre samordning för arbetet med Agenda 2030 så att det inte enbart omfattar arbetet med miljömålen och bli enhetlig över hela kommunen så de även vävs in tillsammans med de sociala och ekonomiska målen.
Vi i Umeå kommun måste omgående se över vårt arbete med agenda 2030 och lägga i inte bara en utan två växlar till.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>