Internationella kvinnodagen

Detta var en insändare som vi hade idag på VK

Internationella kvinnodagen 100 år

 

Miljöpartiets politik vilar på solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, solidaritet med kommande generationer och solidaritet med alla världens människor. Det är grunden för ett långsiktigt hållbart samhälle som kräver rättvisa och demokratiska förhållanden för alla människor – oavsett kön.

 

Vi firar internationella kvinnodagen för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation i världen. I år firar dagen 100 år. Fortfarande behöver alltså ojämställdheten mellan kvinnor och män uppmärksammas – fortfarande mer genomgående än en dag om året. Ojämställdheten i dagens Sverige finns överallt i samhället: exempelvis i rättssystemet.

 

Mäns våld mot kvinnor är idag ett allvarligt samhällsproblem. Årligen anmäls tiotusentals fall av misshandel, grov kvinnofridskränkning och våldtäkter mot kvinnor – då beräknas ändå mörkertalet vara mycket stort. Av de fall som trots allt anmäls leder en ytterst liten andel till fällande domar. Dessutom visar all statistik att våldet och det sexuella våldet mot kvinnor ökar i omfattning. Sverige av idag har i detta ett allvarligt rättssäkerhetsproblem.

 

I Miljöpartiet vill vi därför bland annat se utvecklade utbildningssatsningar för polis- och åklagarväsendet samt för domare och nämndemän. Detta för att inom rättsväsendet öka förståelsen för dessa problem utifrån en könsmaktsförståelse. Dessutom vill vi se obligatoriska behandlingsprogram för män som begått vålds- och sexualbrott mot kvinnor. Vi vill också uppmärksamma kvinnojourernas viktiga roll. Miljöpartiet vill kraftigt öka kvinnojourernas resurser för att förstärka och utveckla verksamheterna i landet.

 

Miljöpartiet vill också uppmärksamma barns roll som brottsoffer. Mäns våld mot kvinnor inom en relation drabbar inte sällan även barn. Ett barn som bevittnar våld mot en nära anhörig i sitt hem utsätts för en kränkning. Vi menar därför att det vore rimligt att se även drabbade barn som brottsoffer och att drabbade barn därmed får ställning som målsägande. En politik för solidaritet med kommande generationer vågar ta barnen på allvar.

 

Mycket av hur vi förhåller oss till samhället beror på normer och invanda föreställningar om kön: om manligt och kvinnligt. Här har skolan och utbildningssystemet en viktig roll att spela. Vi menar att en pedagogik som genomsyras av genusperspektiv måste få en mer framträdande roll i framförallt för- och grundskolan. Det är också viktigt att lärare och pedagoger fortbildas inom detta område för att barn och ungdomar från tidig ålder ska mötas av en medveten könsneutral pedagogik. Det är ett långsiktigt arbete att bryta föreställningar som ger stora samhällsvinster framgent. Det är med sådan utbildning vi har möjlighet att förändra föreställningar och skapa ett samhälle som präglas av solidaritet med våra medmänniskor och med kommande generationer – ett långsiktigt hållbart samhälle.

 

Därför finns det anledning att fira Internationella kvinnodagen. Kampen idag är en kamp för jämställdhet, rättssäkerhet, rättvisa och demokrati.

 

 

 

Nasser Mosleh (MP)

Ledamot i för- och grundskolenämnden och ledamot i kommunfullmäktige

Alireza Mosahafi (MP)

Ersättare i jämställdhetsutskottet och ledamot i kommunfullmäktige

Malin Eriksson (MP)

Ledamot i socialnämnden och nämndeman i Umeå Tingsrätt

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.