Barn- och ungdomskultur

Kulturen kan inte bara bevaras och utvecklas, den måste också återerövras av nya generationer. Det underlättas genom att barn och ungdomar erbjuds kulturupplevelser. Man bör införa detta redan från en ung ålder i t.ex förskolan för att uppmuntra kulturintresset.

Kultur och estetiska uttryck betyder mycket för att stärka barns personliga utveckling. Verktyg för dess utveckling är rörelse, musik, form och ord. Vi anser att barn inte bara ska vara passiva mottagare av kultur, men även medverka i dess produktion.

På många håll förutsätts att lärare och annan skolpersonal ska genomföra kulturaktiviteter utöver deras vanliga arbetsuppgifter. Det är orimligt att lägga ett otroligt stort ansvar på en skolpersonal som redan är nedtyngd. Därför vill vi att det ska finnas kulturkonsulenter som arbetar gentemot skolorna för att erbjuda olika typer av kulturupplevelser. Då blir det ingen ökad press på skolorna.

Utanför skoltiden så bör samhället erbjuda möjligheter för ungdomar att leva ut sina kulturintressen. Därför bör t.ex. rockband och hipphoppare, samt andra kulturinriktningar få stöd av samhället för att stärkas och utvecklas.När politiken för barn och ungdomar kommer ut måste vi skilja mellan åldersgrupper. En 10-åring och en 18-åring kräver helt skiljda typer av kulturpolitiska insatser.

En kommentar

  1. Krister Klermalm

    Helt riktigt partikollega! Här gör vi samhällsvinster av bättre hälsa hos barn och ungdomar. Alla kan eller är intresserade av idrott. Öka kulturstödet både ekonomiskt och rum för utövning av kultur etc.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.