Vad är bäst för barnen i Överboda, Sörfors och Brännland?

Detta är min insändare som var med i VK idag, den 6e september.

I barnkonventionen står det att barnets bästa alltid ska komma i första rummet. Vad är bäst för barnen som går på skolorna i Sörfors, Överboda och Brännlad? Jag vet inte om någon har rådfrågat barnen men jag vet att föräldrarna till de inblandade barnen har talat klart och tydligt om vad de anser att skulle vara bäst för just deras barn.

Vi i Miljöpartiet de gröna tycker att föräldrar ska ha goda möjligheter att påverka valet av skola. Dessa föräldrar har redan gjort sitt val när de placerade sina barn i dessa fina skolor som inte bara har fördelen att de finns i närhet till familjerna, det verkar också vara skolor som satsar på att alla barn ska få synas och utvecklas till trygga unga människor.

I deolika  föreslagna alternativen för dessa skolors framtid så ser vi bara ett möjligt alternativ. Det är det första alternativet som innebär att de befintliga skolorna ska rustas upp och anpassas efter dagens och framtidens behov. Något annat alternativ finns inte! Varför skulle barnen behöva åka längre än idag till en ny skola när det finns skolor nära och det finns elevunderlag för dessa skolor.

Som sagt flera gånger förut så är det meningen att Umeå ska växa och jag tror inte att dessa orter kommer möta någon annan utveckling än denna med deras närhet både till Umeå centralort och till naturen. Det är fler och fler som efterfrågar denna typ av miljö när man söker efter en trygg plats för barnen att växa upp i.

Närhetsprincipen är något som vi i Miljöpartiet värnar om. Att kunna cykla eller promenera till skolan, minskar onödigt bilresande och gör skolvägen säkrare. Rektorer på skolor runt om i Sverige har i samband med terminsstarten uppmärksammat problemet med biltrafiken kring skolorna och uppmanar föräldrar att inte skjutsa sina barn till skolan i bil utan att gå eller cykla istället. Detta är betydligt lättare om man har en kortare resväg! Vad jag har förstått så finns det inte heller någon säker resväg mellan Sörfors och Brännland vilket skulle innebära ytterligare kostnader i form av att bygga säkra gång och cykelvägar om något av de övriga alternativen skulle bli aktuella. 

Så jag hoppas att övriga partier liksom vi i Miljöpartiet ser det enda och självklara valet; rusta upp de befintliga skolorna. Lyssna på de föräldrar och barn som är inblandade, detta är även deras önskan!

 

Nasser Mosleh,

ledamot i för- och grundskolenämnden samt vice gruppledare för

Miljöpartiet de gröna i Umeå

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.