Miljöpartiet vill säkra god vård på våra äldreboenden

 De många avslöjandena kring vanvården på äldreboenden har upprört oss alla. Det känns därför extra viktigt att nu lyfta frågan om att kvalitetssäkra äldrevården. Flera exempel har tydligt visat på bristande respekt för de äldre med företag som haft mål om att säkra en stor vinst snarare än en god kvalitet.

Därför har Miljöpartiet de gröna utarbetat en handlingsplan för kvalitet i Äldreomsorgen där man bland annat vill införa ett krav på minimibemanning. Handlingsplanen beskriver att varje kommun ska fastställa miniminivåer för bemanning av äldreboenden och andra biståndsbedömda ärenden. För att detta ska efterföljas vill man vidare att en nationell tillsynsmyndighet ska skapas för att försäkra att kraven på god vård och bestämd personaltäthet efterföljs samt att man inrättar äldrevårdsinspektörer i alla kommuner.
Idag finns en skyldighet att alla vårdgivare ska ha en medicinskt ansvarig sköterska (MAS) som ansvarar för den medicinska säkerheten i verksamheten. Idag är den ansvariga sjuksköterskan rapporteringsskyldig till huvudmannen Miljöpartiet vill utvidga detta till att synpunkter och kritik som framförs av MAS även når fram till beslutande politiker. Misstankar om vanvård ska på ett enkelt och lättillgängligt sätt kunna anmälas till den föreslagna nationella tillsynsmyndigheten. Detta är några av de konkreta förslag som finns i handlingsplanen.
Miljöpartiet har nu tillsammans med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna kommit överens om krav på att regeringen ska ge socialstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för bemanning i hela äldreomsorgen och ge lokala riktlinjer för bemanningen med krav på personaltäthet per äldre. Miljöpartiet har även drivit förslaget om lagstiftning som tvingar kommunerna att ta fram regler som anger exakt hur mycket personal som ska finnas per äldre vårdtagare på äldreboenden och nu har parterna nått en överenskommelse.
Vi i miljöpartiet i Umeå vill att kommunen tar till sig av dessa förslag redan nu så att socialnämnden kan jobba för att förbättra den vårdkvalitet som finns på våra äldreboenden. Vi anser att det inte ska spela någon roll vem som är vårdgivare, man ska ändå kunna säkras en god standard och en hög personaltäthet på våra boenden.
Nasser Mosleh, 

kommunfullmäktigeledamot för Miljöpartiet de gröna i Umeå

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.