Badhuset – feltänkt från början.

Nu när kommunen kommer att ta över badhusprojektet borde det finnas en ny chans att omvärdera beslutet och ändra planerna så att Umeå kan få ett badhus som är konkurrenskraftigt och som kan ge umeåborna något vi kan vara stolta över många år framöver.

Vi i Miljöpartiet de gröna har ändå från början varit emot den planerade placeringen av badhuset mitt i centrum. Platsen är inte tillräckligt stor för ett ordentligt badhus och det finns få möjligheter för utveckling i framtiden. Dessutom kommer de problem som redan idag finns med koldioxidutsläpp och partiklar i centrum inte att bli bättre med ett stort badhus samt 450 nya parkeringsplatser. 

Luftkvalitén i Umeå har inte förbättrats under de senaste 20 åren och kommunen har allt jämt svårt att nå de uppsatta miljömålen. Att tro att detta kommer lösas med en ringled som många i de övriga partierna tycks göra är rent av naivt. Biltrafiken i centrum har ökat och kommer förmodligen att öka ytterligare om planerna fortgår som de gör idag. Därmed kommer även koldioxidutsläpp och mängden hälsofarliga partiklar i luften att öka. I den antagna översiktsplanen för de centrala delarna återfinns det vid upprepade tillfällen ett krav på förändring. Ett krav på minskad biltrafik i centrum. Ett badhus mitt i centrum och en mängd nya parkeringsplatser gör att försöken med att minska de klimat- och hälsovådliga utsläppen är dömda till att misslyckas.

 

Samma problem som man har med nuvarande badhus idag kommer vi åter att skåda om 20 år när den här anläggningen börjar bli omodern. Miljöpartiet hade hellre sett en placering vid till exempel Nydala, Noliaområdet eller Hamrinsberget där det finns större möjligheter för utveckling i framtiden, vilket saknas i den centrala placeringen.

 

Ett badhus behöver inte, och ska helst inte, ligga mitt i en stad. Att åka till badhuset är oftast inte något som måste kombineras med ett besök i stadens kommersiella centrum. Det behöver heller inte vara svårare att ta sig till ett badhus utanför centrum än mitt i, vilket vi ser som huvudargumentet för en central placering. Med god planering av säkra gång- och cykelvägar samt goda bussförbindelser kan man underlätta för människor att gå eller ta bussen till badhuset. Det är dessutom säkrare för skolungdomar att på ett säkert sätt ta sig till badhuset om de slipper ta sig igenom centrum.

 

Så vi hoppas nu att när den nya detaljplanen ska genomföras, att man tänker igenom, en gång till, hur man bäst ska få till ett härligt nytt badhus för Umeborna och för badsugna besökare.

 

Nasser Mosleh,

Miljöpartiet de gröna i Umeå

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.