Bygg billiga ungdomsbostäder i Umeå

Alla känner till att det råder bostadsbrist i Umeå speciellt för studenter och ungdomar, därmed har jag lämnat in en motion till kommunfullmäktige angående detta.

Bygg billiga ungdomsbostäder i Umeå

Flera kommuner har under senare år genomfört satsningar på bostäder för unga vuxna för att möta behovet av boende och stävja bostadsbristen bland unga. Idag återfinns många unga vuxna på en osäker andrahandsmarknad och allt fler tvingas bo kvar hos föräldrarna i brist på bostad. Istället för "bostadslös" används idag ofta begreppet "mambos" som beteckning för det stora antal unga som tvingas bo kvar hos sina föräldrar. Miljöpartiet vill att Umeå bygger bort mambos.
Bristen på billiga bostäder för unga vuxna är även ett problem för Umeå studenter. I Umeå finns idag ett antal studentbostäder. När de som bor i dessa avslutar sina studier står många utan möjlighet till eget boende i Umeå. Många unga vuxna har inte råd att köpa sig en bostadsrätt och tvingas flytta bort från Umeå. Det rimmar illa med Umeås mål att växa till 200 000 invånare år 2050. Miljöpartiet vill att vi skapar goda möjligheter för unga vuxna att bo kvar i Umeå också efter studietiden.

Det finns redan idag goda exempel som Umeå kan inspireras av. I Stockholms stad pågår ett projekt för billiga bostäder för unga i samarbete mellan Stockholmshem och intresseorganisationen jagvillhabostad.nu. Genom god planering och smarta lösningar lyckas man producera billiga hyreslägenheter som attraherar de unga vuxna som man bygger för, utan att tumma på boverkets byggregler. Ett liknande projekt genomfördes i Huddinge.

 

Miljöpartiet anser att det är hög tid att Umeå initierar byggprojekt som syftar till byggandet av billiga bostäder för unga vuxna. Vi ser gärna att man använder sig av den modell som jagvillhabostad.nu och Stockholmshem konstruerat, där de tilltänkta hyresgästerna – i detta fall ungdomar – är med genom hela planeringsarbetet. På så vis tror vi att man kan uppnå bästa möjliga resultat och minska onödiga kostnader i form av dyra investeringar som inte motsvarar brukarnas önskemål och behov.
 
De planerade bostäderna på Olofsdal kan bli en del av lösningen genom att kommunen beslutar att på sin del av området i huvudsak bygga hyresrätter som riktar sig mot ungdomar och som redan i planeringsprocessen är anpassade efter den målgruppens behov.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag:
Att Umeå
 kommun initierar byggandet av billiga ungdomsbostäder i Umeå
Att Umeå kommun verkar för att unga vuxna involveras aktivt i planeringsarbetet för ungdomsbostäder.

 
Nasser Mosleh
 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.