Västerbotten riskerar att bli ett kärnkraftslän

I norra Sverige har vi hittills varit förskonade från kärnkraft i vår omedelbara närhet. Västerbottens närmaste kärnkraftverk är Forsmark, som ligger 35 mil från länsgränsen. Detta riskerar att förändras i och med det eventuella byggandet av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki i Finland. Det skulle ligga så nära som 17 mil från Skellefteå och cirka 20 mil från Umeå, vilket i praktiken skulle det innebära att Västerbotten blev ett kärnkraftslän.

Kärnkraften är en miljöbov och en säkerhetsrisk både för oss och för framtida generationer. En kärnkraftsolycka i närheten av Västerbotten kan medföra att invånarna utsätts för strålningsdoser som leder till ökad risk för cancer och utvecklingsskador på foster. Det är inte bara plågsamt för den drabbade och dess anhöriga, den psykologiska effekten av oron för att utsättas för ökad strålning kan inte heller bortses från. En kärnkraftsolycka skulle dessutom ha stora effekter på vår livskvalité och ekonomi i Västerbotten. Möjligheterna till svamp- och bärplockning och jakt skulle försämras, vilket vore en förlust både för turistverksamheter och för den enskilde. Rennäringen skulle drabbas hårt och restriktioner inom jordbrukssektorn skulle behövas. Det går också att fråga sig hur Umeås attraktivitet skulle påverkas av närheten till ett kärnkraftverk.
Det har gått mer än trettio år sedan svenska folket genom en folkomröstning visade sitt stöd för en avveckling av kärnkraften. Ändå talas det idag om att bygga ut kärnkraften. Detta trots att vi gång på gång sett exempel på riskerna med kärnkraft, trots att vi inte löst problemet med slutförvaring av det farliga avfallet och trots att vi idag har de kunskaper och resurser som behövs för att bygga upp förnybara energisystem. Varje nytt kärnkraftverk som byggs är ett steg bakåt i utvecklingen. Kommunerna Piteå och Kalix redan ställt sig kritiska till ett kärnkraftverk i Pyhäjoki. Västerbottens kommuner bör snarast ansluta sig till denna framsynta skara.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.