Högskoleutblidning hos kommunanställda chefer inom äldreomsorgen

Idag lämnade jag in en interpellation som diskuterar de utbildningskrav som ställs vid anställning av enhetschefer inom den kommunala vård och omsorg av äldre.Jag jämför även dessa krav med dom krav som finns för enhetschefer i de privata vårdföretagenn och jag diskuterar antalet enhetschefer som har en relevant högskoleutbildning. Här nedan kan ni läsa hela interpellationen.

Interpellation till Eva Andersson, ordförande i socialnämnden

I socialtjänstens lägesrapport 2012 uppges att endast hälften av de kommunala enhetscheferna inom vård och omsorg av äldre har en treårig högskole- eller universititetsutbildning eller mer. 37 procent av enhetsceferna har som högst en tvåårig utbildning och tio procent av enhetscheferna inom den kommunala vård och omsorgen om äldre saknar eftergymnasial utbildning.

I de privata vårdföretagen säkerställs att enhetscheferna har relevant utbildning genom i tillståndsgivningsprocessen, och det tycker vi är bra. En högskoleutbildning är ingen garanti för att någon är en lämplig chef och på samma sätt kan en person utan högskoleutblidning självklart göra ett bra jobb. Dock är det konstigt att det ställs lägre krav på komnunanställda enhetschefer, trots att dessa ofta har fler medarbetare att ansvara för än privata utförare.

Enligt socialstyrelsens rapport har den genomsnittlige kommunala enhetschefen inom äldrevården 29 medarbetare att ansvara för. Det är ett stort ansvar, och för att säkra att den kommunala äldromsorgen bedrivs med hög kvalitet, att de anställda kan arbeta under bra förhållanden och att enhetschefen själv kan känna sig nöjd med sin insats bör denne ha en högskoleutbildning i ryggen.

I Höst ges tillfälle för chefer i äldreomsorgen att komplettera sin utbildning genom en nationell ledarskapsutbildning som ger 30 högskolepoäng. Utbildningen är just nu under upphandling och kommer att ges på kvartsfart under fyra terminer.

Med anledning av ovanstående undrar jag:

-Vilka utbildningskrav ställs vid rekryteringen av enhetschefer inom vård och omsorg av äldre?

-Hur hög andel av kommunens enhestcefer inom vård och omsorg av äldre har en relevant högskoleutbildning på minst tre år? Hur stor andel har en relevant thöskoelutbildning på två år, och hur många saknar högskoletbildning?

-Avser du att låta eventuella chefer med lägre högskoleutbildningsnivå gå ovan nämnda ledarskapskurs som en del i tjänsten?


Nasser Mosleh (MP)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.