Färdigparkerat. Nu tänker vi framåt.

 

Ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle kräver ambitioner, nytänkande och planering. Miljöpartiet de gröna i Umeås vision är ett bilfritt centrum. Biltrafiken medför ökade olycksrisker och smutsigare luft och tar även upp mycket utrymme som kan användas till bättre saker.
Vi vill byta trafikens buller och avgaser mot musik, skratt och dofter från uteserveringar och gatukök. Vår vision är ett tryggt och levande centrum där invånare och besökare har nära till det de behöver och där barn tryggt kan leka på gatorna och andas luft fri från avgaser. Därför vill vi att Umeå antar ett parkeringsprogram som istället för att föreslå nya parkeringsanläggningar främjar andra sätt att resa på. Det är i första hand personer som på grund av funktionsnedsättning är i behov av bil som ska beredas plats för bilparkering i de centrala stadsdelarna.
Det förslag på parkeringsprogram som ligger ute på remiss har vissa mycket positiva inslag, men det behöver bli modigare. Vi gläder oss bland annat över det utrymme cykelparkeringar ges i programmet, att kvalitet, säkerhet och trygghet tas i beaktande och att man tänker brett även på cykelns funktion och form. Däremot tycker vi att miljöperspektivet är för undanskymt och att Umeås globala ansvar glöms bort. Vi efterlyser ambitioner och ansvarstagande för såväl umeåbornas hälsa som miljön och klimatet.
Om Umeå ska fortsätta växa är den pågående förtätningen nödvändig för att vi ska kunna utnyttja resurser på ett mer effektivt och mindre miljöbelastande sätt. Men det ska göras med omsorg. Inte bara på grund av hälsa, miljö och biologisk mångfald utan också av säkerhetsskäl är det viktigt att inga grönområden tas i anspråk för parkeringsanläggningar. I framtiden kan klimatförändringar ge en ökad nederbörd i Umeå, och då fyller grönområden en viktig funktion genom att suga upp vatten och motverka översvämningar.
Vi tror att ett bilfritt centrum ökar dess attraktionskraft och kan stimulera nya, hållbara näringar. Varför inte budföretag som skjutsar hem de varor som är för stora för att ta på bussen eller cykeln?  I Freiburg i Tyskland och Strøget i Danmark finns två exempel på bilfria centrum att inspireras av. Där har bilarna fått ge plats för mänsklig samvaro och mindre miljöbelastande transportmedel och för människor.
Väljer fler att åka kollektivt in till centrum ger det dessutom ökade resurser som kan satsas på att förbättra kommunikationerna ytterligare. De som inte kan åka kollektivt hela vägen kan parkera bilen utanför staden och cykla eller ta en anslutande buss till centrum. Bilpooler i utkanten av städerna kan vara ett bra alternativ för de stadsbor som ibland behöver bil.
Umeå kommun ska ha som ambition att ha den bästa luftkvalitén av orter med vår befolkningsstorlek och samtidigt ta globalt ansvar genom att kontinuerligt verka för minskade totala utsläpp. Framtida generationer kommer inte tacka oss för att vi kom med slätstrukna kompromisser. Vi ska vara smarta, förutseende och modiga.
Nasser Mosleh, gruppledare MP Umeå
Patrik Hockum, ledamot i fullmäktige och tekniska nämnden, MP Umeå

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.