Ställningstagande för hållbarhet

 

Cirka 20 mil från Umeå, i Finska Pyhäjoki, planeras ett nytt kärnkraftverk. För Umeås del innebär det att vi kommer att få ett kärnkraftverk på betydligt närmare avstånd än vi haft tidigare och att vårt säkerhetsläge kommer att förändras. Umeå kommun bör aktivt ta ställning mot alla planer på utbyggnad av kärnkraftanläggningar i vårt närområde.
Kärnkraft är inget hållbart energislag. Förutom den risk det skulle innebära för människor, djur och natur i Umeåregionen vid ett kärnkrafthaveri är det oklart vilka andra effekter ett kärnkraftverk skulle kunna få på vårt närområde. Huvudströmmarna går norrut vid den finska kusten och söderut vid den svenska och vi vet inte hur den stora mängden varmvatten som släpps ut från anläggningen påverkar livsmiljön för de fiskar som lever i Bottenviken. Det är också tänkbart att den orörda natur som är en stark konkurrensfördel för Norrland förlorar sin dragningskraft om ett kärnkraftverk byggs i närheten.
Att risken för ett kärnkrafthaveri är liten används ofta som ett argument, men skulle olyckan vara framme kan konsekvenserna bli mycket kostsamma, både humanitärt och ekonomiskt. Frågan om slutförvaring av avfallet är inte heller löst ännu.
Projektet i Pyhäjoki görs i en tid när industrin signalerar att byggnationen av kärnkraftverk är ett alltför stort risktagande och att de ser större lönsamhet i förnyelsebar energi. Att inget kärnkraftverk har byggts utan statliga subventioner, visar vilket riskabelt och olönsamt projekt det är. Umeå har mycket lite att vinna på ett kärnkraftverk i Finland, men vi har desto mer att förlora.
Umeå har ambitionen att bli en hållbar storstad i Norrland och bör agera därefter. Vi bör sända en tydlig signal till andra städer och investerare att förnyelsebar energi är framtiden. 
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi:
Att Umeå kommunfullmäktige av hänsyn till miljön, kommande generationer och Umeåregionens framtida attraktionskraft beslutar att aktivt ta ställning mot alla planer på byggnad eller utbyggnad av kärnkraftanläggningar kring Bottenviken och i vårt övriga närområde. 
Miljöpariet de gröna i Umeå
Nasser Mosleh
Ellika Nordström
Alireza Mosahafi
 Cecilia Lindmark
Patrik Hockum
Solomon Tesfalidet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.