En modern universitetsstad

Universitetet är en nyckel till utveckling och en symbol för bildning och kreativitet. Miljöpartiet vill att området kring universitetet utvecklas till en stadsdel som andas hållbarhet och framtidstro. För att skapa en modern stad gäller det både att utveckla och bygga nytt och att ta tillvara på de kvalitéer som redan finns.

 

Umeå växer så det knakar och är i stort behov av fler bostäder och lokaler, vilket innebär att vi behöver förtäta staden för att kunna planera effektivt och hållbart. Förtätningen av universitetsstaden bör i huvudsak göras på redan exploaterade ytor, och främst genom att det byggs på höjden. Både bostäder och verksamhetsfastigheter bör ha en genomgående ekologisk profil med exempelvis passivhus, utrymme för stadsodling, solceller eller odlingsplatser på taket, kretsloppsanpassade hus och möjligheter till samnyttjande.

 

Genom förtätning ökar vi förutsättningarna för en bra kollektivtrafik. Universitetsstaden bör planeras för ett förändrat resemönster där miljövänliga alternativ spelar huvudrollen. Det är mycket viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt att busshållplatsen utanför sjukhuset stängs för genomfartstrafik så att resenärer, personal och förbipasserande kan kunna röra sig tryggt i området.

 

Allt vi önskar i en stad behöver heller inte byggas -vissa saker får vi på köpet av naturen om vi bara låter den finnas kvar. Exempelvis är skogar bra utflyktsmål för stora och små, och har även visat sig hjälpa mot stressrelaterade besvär och utmattningssyndrom. Vi vill därför att Hamrinsberget avsätts som park i den nya översiktsplanen och att det genom viss röjning och montering av belysning och papperskorgar görs till ett ännu mer uppskattat rekreationsområde. Genom att bevara grönområden och integrera växtlighet i staden skapar vi en trivsam och stimulerande miljö att bo och verka i.

 

Universitetet är en plats där människor från hela världen möts och utbyter idéer. Där finns en stor mängd kunskap och kreativitet och många unga människor som vill vara med och forma ett hållbart samhälle. För oss är det självklart att den stadsdel som omger universitetet ska spegla det nytänkande och den framtidstro som utgör dess kärna.

 

Nasser Mosleh och Ellika Nordström

Språkrör, Miljöpartiet de gröna i Umeå

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.