Grön IT strategi

Idag hade jag en motion i kommunfullmäktige om en genomlysning av IT-verksamheten, med målet om en strategi för Grön IT. Den blev tyvärr avslagen av kommunfullmäktige. Nedanför kan ni läsa om strategin !

IKT-strategin för Umeå som utformades 2006 innehåller många bra mål och poänger, men miljöperspektivet saknas helt, den aspekten tas över huvud taget inte upp. I kommunen har ändå en del åtgärder gjorts på IT-området som varit energibesparande och positiva ur miljösynpunkt, men när miljöaspekten inte finns inskriven i IT-strategin riskerar det att glömmas bort eller bli beroende av att de personer som arbetar med IT-frågor har ett miljöengagemang. Kommunens miljöarbete ska inte vara personberoende utan det vara inbyggt i systemet för att skapa långsiktighet.
Genom att strategiskt arbeta med Grön IT kan kommunen spara mycket pengar. Enligt en undersökning som gjordes 2009 av företag i branschen kan Sveriges kommuner tillsammans spara 700 miljoner kronor genom att utnyttja sina befintliga resurser mer effektivt. Görs ytterligare investeringar kan vinsterna bli betydligt större, både genom minskad energiförbrukning och utsläpp, och genom effektivisering av administrationen. De största effekterna fås i kärnverksamheten. Där kan IT användas för att samordna arbetet i kommunen så att mindre resurser läggs på planering och resande, och mer på att ge en bättre service till medborgarna.
Kommunen har en genomarbetad IT-strategi, men varför inte låta ett par nya ögon titta på kommunens arbete och tillsammans med nyckerpersoner i verksamheterna se om det finns ytterligare åtgärder som kan utveckla kommunens IT i en mer miljövänlig riktning och ytterligare besparingar som kan göras?
En Grön IT-audit får ofta större effekt i städer och kommuner som redan har kommit en bit på väg i sitt IT-arbete. Då finns redan den vanan att arbeta med IT-frågor och en mer öppen attityd mot detta. Då blir Grönt IT-audit ett verktyg där man kan se över sin verksamhet ytterligare och öppna upp nya möjligheter som ger snabbare effekt. I många kommuner där man kommit längre är det ofta uppföljningen som brister, och därför kan det vara bra att göra en audit för att se hur långt man har kommit, få feedback och nya idéer på vad som kan bli nästa steg.
Malmö, Västerås och Örnsköldsvik är tre städer som styrs av en rödgrön majoritet och som har gjort liknande Grön IT-audits. Malmö har gjort ett mycket långtgående arbete där även sociala och etiska aspekter tas i beaktande i IT-strategin.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.