Budgetförslag från MP‏ Umeå

Miljöpartiet vill ha en hållbar välfärd

 

Miljöpartiet föreslår i sitt budgetförslag för 2014 en långsiktig plan för att säkra välfärden i Umeå. Istället för att skjuta upp de ekonomiska problemen genom att fördela engångspengar föreslår Miljöpartiet en skattehöjning på 20 öre. För medianinkomsttagaren i Umeå skulle det innebära att 40 kronor extra i månaden gick via skattesedeln till att säkra kvaliteten i skola, vård och omsorg och att ställa om till ett långsiktigt hållbart Umeå.

 

Från och med 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att årligen avsätta delar av ett positivt resultat och använda dessa pengar andra år för att justera negativa resultat. I år finns dessutom en möjlighet att avsätta vinster från 2010-2012 retroaktivt. Miljöpartiet föreslår att kommunen upprättar en sådan  resultatutjämningsreserv och retroaktivt använder de pengar som finns kvar av överskotten från och med 2010 för att utjämna ett negativt resultat i 2014 års budget. För Umeå kommuns del innebär det att nämnderna kan tillåtas göra negativa resultat med sammanlagt 24.6 miljoner kronor och att detta kan kompenseras med medel från tidigare års överskott.

 

Miljöparitet lyfter utöver detta behovet att bli mer försiktig med vilka investeringar som görs i kommunen. Investeringar som görs för att bryta fossilberoendet,  ställa om till ett mer hållbart samhälle och för att förbättra välfärden ska prioriteras framför prestigeprojekt som ökar kommunens löpande kostnader.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.