Hur säkerställs kvaliteten på Umeås stadsbussar?

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande, Lennart Holmlund:

I oktober började Umeås stadsbussar köra enligt vintertidtabellen. Turerna har blivit tätare och allteftersom kylan och halkan kommer väntas allt fler cyklister gå över till Kollektivtrafik. Men målet är att ökningen i resandet ska utgöras av fler än frusna cyklister.

Täta turer och låga priser är ett viktigt sätt att locka resenärer, men räcker inte för att locka över den stora grupp som fortarande väljer bilen. Då är det viktigt att kollektivtrafiken även håller hög kvalitet. Det är ofta detaljerna som avgör vilket helhetsintryck lokaltrafiken ger, och vilken standard vi håller på våra bussar signalerar hur vi värdesätter kollektivtrafiken och dess resenärer.

Alla kollektivtrafikresenärer ska känna sig precis lika värdefulla som de är. Att resa kollektivt är en viktig insats för klimatet och den lokala luftkvaliteten. Kollektivtrafiken tjänar ett viktigt demokratiskt syfte genom att ge en ökad frihet till människor som av olika möjligheter inte har tillgång till egen bil. Det är än så länge en större andel av kvinnorna som reser kollektivt, och därför blir kollektivtrafikens status en jämställdhetsfråga.

Idag är det tyvärr alltför vanligt att någonting inte fungerar som det ska i bussarna. Utropssystem som inte hörs försvårar resan för funktionsnedsatta. Trasiga säten eller undermålig städning ger ett oangenämt intryck. Dörrar som inte öppnas eller stoppknappar som inte fungerar kan göra att bussen inte stannar på rätt hållplats och skapa stress hos resenärerna. Det leder knappast till att fler människor vill resa kollektivt.

Med anledning av detta undrar jag:

-tycker du att kvaliteten på Umeås lokalbussar är tillfredsställande?

-Vilka krav ställer kommunen genom upphandlingen på lokalbussarnas beskaffenhet idag?

-Hur säkerställs att följande krav uppfylls?
Nasser Mosleh

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.