Klimatansvar, ökad kunskap och nya jobb

I vår sista skuggbudget före valet fokuserar vi på en starkare välfärd och på
att möta klimathotet. Det är satsningar som också ger nya jobb snabbt.

Under alliansregeringen har arbetslösheten ökat, i synnerhet bland unga. Över 100 000 ungdomar har varken jobb eller går i skolan.

Vår politik leder till 30 000 nya jobb på några års sikt. Vi gör också en satsning på jobb eller skola åt 50 000 unga. Vi har fokus på dem som idag står längst från arbetsmarknaden.

De senaste åren har svenska elevers skolresultat sjunkit dramatiskt. Lärarnas löner har halkat efter och deras arbetssituation har blivit allt mer ohållbar.

Vi vill ge eleverna mer tid med sina lärare, och återupprätta läraryrket. Därför satsar vi 11,7 miljarder kronor mer än regeringen på att höja lärarlönerna och anställa 10 000 nya medarbetare i skolan.

Det är helt nödvändigt att minska klimatutsläppen snabbt. Under regeringen Reinfeldt har det producerats sex stora klimatutredningar, men ingen har lett till skarpa förslag.

Varje år man väntar gör klimatförändringen värre och kostnaden högre. Miljöpartiet möter utmaningen med kraftfulla åtgärder nu. Vi satsar fem gånger mer på järnväg än på väg, och lägger stora summor på energieffektivisering och förnybar energi. Dessutom föreslår vi en klimatlag, med tvingande mål för utsläppsminskningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.