Rädda Östersjön

Av , , Bli först att kommentera 15

Vi vill rädda Östersjön för barnens framtid. Svenskt ledarskap med 100%
eko-jordbruk längs kusten, är vårt förslag.

Idag är en sjättedel av Östersjöns botten död. Det är mer än något annat hav, i hela världen. Problemen beror särskilt på övergödning från jordbruket.

Mer eko-jordbruk, där inget konstgödsel används, skulle minska utsläppen till Östersjön. Därför vill vi ge stöd till just eko-jordbruk.

Med 200 miljoner extra i statsbudgeten varje år vi vill ha 100 % eko-jordbruk längs den avgörande delen av Östersjöns kust, senast år 2030. Så agerar en ledare.

För hjälpa till vill vi att offentliga kök, till exempel skolor, handlar mer ekologiskt. Minst 50 % till år 2020.

Sverige har längst kust av länderna runt Östersjön. Det ger oss möjlighet att
visa ledarskap. Miljöpartiet vill att Sverige är ett föredöme genom att minska
utsläppen till Östersjön, och får de andra länderna att följa efter.

Mer human flyktingpolitik

Av , , Bli först att kommentera 13

Svårt utsatta och sjuka barn ska få lättare att stanna. Och asylsökande ska lättare få jobba. Det blir lag idag, tack vare vårt samarbete med regeringen.

Vi tycker att Sverige har ett ansvar att hjälpa människor på flykt. Och vi tycker att invandring berikar oss.

Därför har vi samarbetat med regeringen, om en mer öppen och human migrationspolitik.

Detta förändras idag

Idag träder flera nya lagar i kraft, tack vare Miljöpartiets samarbete med regeringen:

Lättare för svårt utsatta och sjuka barn att få stanna i Sverige

Ökad rörlighet för internationella studenter och doktorander

Spårbyte från asylsökande till arbetskraftsinvandrare blir lättare

Lättare för arbetskraftsinvandrare att få permanent uppehållstillstånd

Detta har vi förändrat

Miljöpartiet påverkar flyktingpolitiken i mer human riktning sedan många år. I samarbete med Socialdemokraterna såväl som med den nuvarande regeringen och i nästa regering efter valet i höst.

2005-2006
Tillfällig asyllag så att 17 000 människor får stanna.

2008
Nya regler för arbetskraftsinvandring införs.

2013
Papperslösa får kraftigt utökad rätt till hälso- och sjukvård.
Papperslösa barn får rätt att gå i skola.

1 jan 2014
Kommuner kan inte neka till att ta emot ensamkommande barn.

1 juli 2014
Lättare för svårt utsatta och sjuka barn att få stanna i Sverige.
Ökad rörlighet för internationella studenter och doktorander.
Spårbyte från asylsökande till arbetskraftsinvandrare blir lättare.
Lättare för arbetskraftsinvandrare att få permanent uppehållstillstånd.

1 aug 2014
Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring.
Nya regler för att förhindra familjesplittring.

Umeåbarn förtjänar eko-frukt

Av , , Bli först att kommentera 12

Interpellation till Margareta Rönngren, ordförande i för- och grundskolenämnden.

Enligt det lokala miljömålet om en giftfri uppväxt ska inga gifter som påverkar miljön eller hälsan för barn förekomma på skolor efter 2012.

Vad barnen äter är en viktig del av den giftfria miljön. Undersökningar visar att 87 % av den frukt som odlas i Sverige innehåller rester av bekämpningsmedel. Mängderna är för det mesta under gränsvärdena, men det är svårt att förutspå effekterna när många små mängder kemikalier samlas i kroppen – den så kallade cocktail-effekten.

Barn är mer känsliga eftersom deras hjärnor och nervsystem fortfarande utvecklas. Dessutom äter de mer i förhållande till sin kroppsvikt. Därför menar forskare att det är extra viktigt att små barn äter ekologisk frukt.

Våra val påverkar inte bara de barn som äter frukten. Besprutningen av odlingar påverkar hälsan hos dem som arbetar eller bor i anslutning till odlingarna. Som exempel får mammor som har arbetat i danska växthus oftare barn med missbildade könsorgan eller för tidig bröstutveckling.

Umeå kommun är en stor kund som kan påverka genom sina val. Att främja det ekologiska jordbruket är bra för jordbrukarna och miljön. Och barnen i förskolan är beroende av att vi vuxna väljer det som är bäst för dem.

 

Med anledning av detta undrar jag:

–         Hur stor andel av den frukt som serveras i förskolan är ekologisk?

–         Kommer du att aktivt arbeta för att all frukt som serveras i förskolan ska vara ekologisk samt frigöra medel för att möjliggöra detta?

 

Nasser Moseh, Miljöpartiet de gröna i Umeå