En grön bostadspolitik

Idag hade jag en debatt artikel på VK om Miljöpartiets gröna bostadspolitik, här kan ni läsa om det.

 

Allt fler städer uppger att de har bostadsbrist och i Umeå har problemet länge varit tydligt. Det finns ingen enkel lösning för att komma tillrätta med problemet, utan det måste angripas från flera håll, av kommun och stat såväl som privata aktörer. Nu innan valet presenterar alliansen förslag för att lösa bostadsbristen, men de har haft åtta år på sig att stimulera ett ökat byggande utan att leverera. När Miljöpariet de gröna i Umeå lade en motion om att bygga bostäder i samarbete med ungdomar röstade alliansen mot den och missade chansen att främja ett ökat byggande av bostäder för unga.

Moderaternas svar på bostadsbristen, precis som på så många andra problem, är att sälja ut våra gemensamma resurser och hoppas att marknaden löser frågan. Genom att sälja stora delar av Bostadens lägenhetsbestånd hoppas moderaterna kunna frigöra resurser för att bygga nytt. Men man behöver sälja fyra lägenheter för att ha råd att bygga en ny.

Bostäder är mer än en vara på marknaden. En bostad är en mänsklig rättighet, och ett tryggt hem är grundläggande för att andra pusselbitar i livet ska fungera. Allmännyttan spelar en viktig roll för att dessa rättigheter ska uppfyllas för alla. Därför ska vi inte sälja ut våra gemensamma bostäder.

Det behövs nya konstruktiva lösningar för att öka bostasbyggandet. Det måste bli lättare för privata byggherrar att få mark och att få bygglov, så att byggprocessen kan komma igång snabbare. Konkurrensen behöver stärkas och erfarenhetsutbytet bli större. Miljöpartiet vill göra regelförändringar som siktar på tydliggöranden och samordning men som inte får ske på bekostnad av miljö, kulturvärden eller tillgänglighet.

Hyresbostaden är kraftigt missgynnad i både nyproduktion och förvaltningsskedet. Miljöpartiet vill på sikt genomföra förändringar i skattevillkoren för att rätta till obalansen och skapa mer likvärdiga förutsättningar för de olika upplåtelseformerna. Miljöpartiet vill att även hyresrätter ska kunna få ROT-avdrag så att hyresrätter kan underhållas på samma villkor som bostadsrätter.

Smarta lösningar som skapar bostäder som fler har råd med kan stimuleras genom både regelförenklingar och kreativitet. Ett sätt att minska ytorna i enskilda lägenheter är att arbeta mer med gemensamhetsutrymmen i flerbostadshus.

Parkeringsnormen bör minskas. Kravet på att nästan varje lägenhet ska ha en egen parkeringsplats både fördyrar byggen och tar viktig yta i anspråk. På Ålidhem finns det till exempel över 200 lediga bilplatser i skrivande stund. Den framgångsrika och uppmärksammade modellen med gröna parkeringsköp, där antalet parkeringsplatser kan minskas mot att hållbara alternativ till bilåkande underlättas, bör även kunna användas i bostadsbyggande. Miljöpartiet har fått in en sådan möjlighet i översiktsplanen för universitetsområdet och vill att det utvidgas.

När det gäller studentbostäder måste staten ta ett större ansvar. Miljöpartiet vill ge akademiska hus i uppdrag att tillhandahålla studentbostäder i universitetsstäder.  Vi vill också sänka skatten på stundetbostäder kraftigt och se riktade stöd för bygget av studentbostäder. Det minskar trycket på små hyreslägenheter.

Med en rödgrön regering, som förenklar regler och ger nya ekonomiska förutsättningar, och en grön lokal bostadspolitik kan vi ta krafttag för att lösa bostadsbristen i Umeå.

Nasser Mosleh, gruppledare för Miljöpartiet de gröna i Umeå

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.