HÅLLBAR KOMMUN

Miljöpartiet de gröna i Umeå vill arbeta för ökad livskvalitet för kommuninvånarna och en effektivare kommunorganisation med fokus på god service och samhällsutveckling. Detta vill vi nå genom ett strategiskt ledarskap för en hållbar utveckling där nya idéer och kunskaper tas tillvara.

Globalt konsumerar vi idag nära 50 % mer än vad vår planet hållbart kan producera. Kommuner är viktiga konsumenter eftersom offentlig upphandling står för 10 % av världens BNP. Om Umeå kommun utvecklar en strategi för hållbar offentlig upphandling påverkar det inte bara vår egen inverkan på miljön och sociala faktorer. Det bidrar även till utvecklingen av det lokala näringslivet.

Investeringar i energieffektiviseringar och hållbart byggande idag, minskar kommunens driftkostnader framöver så att vi får mer pengar över till annat,denna typ av investeringar vid både renoveringar och nybyggnationer är ett av de mest kostnadseffektiva sätten för kommunen att minska utsläppen av växthusgaser.

I en hållbar kommun finns goda förutsättningar till bra boende och hög livskvalitet för alla medborgare, med hänsyn tagen till invånarnas olika geografiska spridning inom kommunen. Landsbygden och staden är ömsesidigt beroende av varandra. Ett band som stärks i en hållbar kommun där lokalt jordbruk och möjlighet till rekreation i naturmiljöer får en mer framträdande roll.

Därför vill vi:

– Strategiskt arbeta med offentlig upphandling som ett verktyg för att säkerställa ett ekologiskt- och socialt ansvarstagande och en hållbar lokal ekonomi.

– Ställa höga krav på ett hållbart byggande som bidrar till teknik- och metodutveckling och gör Umeå ledande inom området.

– Stadsplanera för en tät och grön stad där vi smidigt reser med gång, cykel och kollektivtrafik.

– Knyta samman stad och landsbygd för en levande hållbar kommun.

 

En kommentar

 1. Petter

  Det låter bra men detta du målar upp är en utopi.
  Ni fokuserar på problemet med växthuseffekter men den kris som kommer före är svälten som kommer att skapas på grund av framtida brist på fosfor.
  Jag vet att ni tror att det går att klara sig med naturgödsel men det kommer inte att räcka för att föda alla.
  Landsbygden kommer att utarmas på grund av att tillväxten i stan måste fortsätta annars faller korthuset ihop.
  Kunskapen att bedriva jordbruk på ett hållbart sätt är sedan 50 år bortglömt.
  OK, det finns en massa forskare som tror sig kunna men aldrig testat.
  Marken som ansågs missvårdad för 50 år sen, denna tas nu från markägare som nyckelbiotoper.
  Privata blandskogar har inga stora älgskador som bolagens monokulturer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.