Framtiden är förnybar

Miljöpartiet och Socialdemokraterna är överens om att kärnkraften ska ersättas med sol, vind och annan förnybar energi. Vattenfalls planer på ny kärnkraft avbryts och den gamla kärnkraften får tuffare krav.

Miljöpartiet de gröna är överens med Socialdemokraterna om att:

  • En energikommission för blocköverskridande samtal om energipolitiken ska tillsättas i syfte att skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse.
  • Den nya regeringens ingång i dessa samtal ska vara att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering.
  • Den förnybara elproduktionen bör byggas ut ytterligare. Målet ska vara minst 30 TWh ny el från förnybara källor år 2020 och ett mål till år 2030 ska tas fram. Det teknikneutrala certifikatsystemet för förnybar elproduktion skall användas för detta syfte. Stöd till havsbaserad vindkraft och till solkraft behövs därutöver. Det ska vara enkelt och lönsamt att producera sin egen el.
  • Kärnkraften ska bära en större andel av sina samhällsekonomiska kostnader. Säkerhetskraven ska skärpas och kärnavfallsavgiften höjas
  • Ett helhetsgrepp tas om Vattenfall och styrningen av bolaget i syfte att göra det ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi. Vattenfalls planer på att förbereda för byggandet av ny kärnkraft avbryts.

En kommentar

  1. Erik

    Nu vet vi ju inte om de så kallade förnybara tankarna stannar vid just tankar eftersom det just nu inte finns någon majoritet för ett beslut att ”hipp som happ” lägga ner ett antal reaktorer. I norra Sverige har vi dock en livlina om det mot förmodan blir en alltför abrut avslut av den energikälla som i det närmaste är fri från utsläpp av koldioxid. Tänker på Pyhäjoki. Vi behöver nog lägga ut en elkabel över Kvarken/Bottenviken och på så sätt få elekticitet från finnarna. För det kommer att bli kallt här under januari. Februari. Mars. Högtryck under vintern betyder stitlje. Och jag vet inte hur det annars ska gå med tilldelningen av ström om inte finnarna räddar oss.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.