Människor och varg ska kunna leva tillsammans

Det har varit för många politiker och politiska intressen som har bestämt om vargen tidigare. Om vi ska nå en livskraftig vargstam så måste det vara lugn och ro i vargförvaltningen och besluten måste vila på vetenskaplig grund. Detta har Miljöpartiet drivit på för i regeringen.

Det är bra att Naturvårdsverket och Jordbruksverket får i uppdrag att utreda gynnsam bevarandestatus samt uppdaterad sårbarhetsanalys på bred vetenskaplig grund.

Den nyinrättade Vargkommittén gör  att de olika intressenterna har en arena att träffas på och komma överens. Det är bra för vargen.

Vi ska ha livskraftiga bestånd av våra stora rovdjur. Det ska också vara möjligt att bedriva djurhållning för att hålla markerna öppna och att bedriva jakt. Syftet med de åtgärder som regeringen nu genomför är att människor och varg ska kunna leva tillsammans.

Nu har vi kunnat enas om hur vi går vidare med en vargpolitik som innebär ett antal uppdrag till myndigheterna och internt arbete som gör att vi kan ta frågan framåt.

  • En permanent vargkommitté – utarbetandet av en hållbar nationell vargpolitik.

  • Uppdrag till Naturvårdsverket att, i samråd med Jordbruksverket, utreda gynnsam bevarandestatus för varg. I uppdraget ingår att ta fram en uppdaterad sårbarhetsanalys utifrån en bred vetenskaplig grund.

  • Viltangrepp och viltskador på tamdjur – öka anslagen för viltskydd samt ge ett uppdrag till Jordbruksverket att utreda möjliga nya och effektivare skydds- och stödåtgärder.

  • En utredning i regeringskansliet genomförs för att föreslå en transparent och rättssäker processgång för licensjaktbeslut som är förenlig med EU-rätten. (vår ingång är att vi föredrar skyddsjakt istället för licensjakt)

En kommentar

  1. Liberalen

    Visst kan vi leva med vargen. Vi som inte tillhör något av extremlägren kan ju leva med miljöpartister, vänsterpartister och sverigedemokrater. Leva och låta leva, heter det.

Lämna ett svar till Liberalen Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.