Internationella kvinnodagen‏

För oss i Miljöpartiet är jämställdhet och jämlikhet en grundförutsättning för att nå en hållbar utveckling där alla människors potential tas tillvara. Som ett feministiskt parti arbetar vi för att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra all vår politik, från klimat och miljö till arbetsmarknad, ekonomi och utrikespolitik.

Som ett resultat ser vi nu hur samarbetsregeringen gör flera positiva framsteg. Utöver den uttalade ambitionen att som feministisk regering arbeta för att utjämna orättvisorna mellan kvinnor och män, har flera konkreta reformer för ökad jämställdhet presenterats: sänkt skatt för pensionärer, ökat stöd till kvinnojourernas arbete, och en tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen exempelvis.

Men arbetet för jämställdhet kan inte stanna vid Sveriges gränser. Så länge potentialen hos halva jordens befolknings inte tas tillvara kommer vi aldrig kunna uppnå en hållbar utveckling. En feministisk regering måste därför också prioritera kvinnors rättigheter över hela världen, inte bara i Sverige.

Därför gläds vi åt de framsteg regeringen gjort på just det området. I Bangladesh har Sida hjälpt till att utbilda barnmorskor, som är en helt ny yrkeskår i landet. Parallellt pågår en kamp för att förändra attityder och värderingar om kvinnors ställning och om sexuella rättigheter.

I förhandlingarna inför de nya utvecklingsmålen ska Sverige vara drivande för att sexuella och reproduktiva rättigheter ska säkerställas. Inom det traditionella biståndet kommer regeringen att se över budgetsystemet för att se till att tillräckliga medel går till att främja jämställdhet. Miljöpartiet har också varit tydliga med att vi vill avbryta vapensamarbetet med Saudiarabien, en regim som systematiskt diskriminerar kvinnor.

Inför den internationella kvinnodagen den 8 mars vill vi lyfta de viktiga framsteg som gjorts för kvinnors rättigheter, men också vara tydliga med att kampen för kvinnors lika värde är långt från över. Sverige kan och ska vara ett internationellt föredöme för jämställdhet och rättvisa, men måste också handla konkret och målmedvetet för en feministisk politik – nationellt såväl som internationellt.

Det fortsätter Miljöpartiet arbeta för – alla årets dagar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.