Regeringen utser Ojnare till Natura2000-områd

 Idag, på ett extra regeringssammanträde, har regeringen fattat beslut om att utse Ojnare till Natura2000-området.

Bevarandet av vår biologiska mångfald är en prioriterad fråga för att Sverige ska ha en bra miljö även i framtiden.

Regeringen föreslår totalt 15 nya områden, och 10 utökningar av befintliga områden, på Gotland att ingå i EU:s nätverk av värdefulla naturområden, så kallade Natura 2000-områden. Bland annat föreslås områden för deras omfattning av naturtypen karsthällmark, vilket är en naturtyp som bara finns i kalkrika miljöer.

Att Ojnareskogen skyddas är en seger för den biologiska mångfalden, miljörörelsen och en framgång för Miljöpartiet i regeringen.

Det är många inom miljöpartiet, och utanför, som har engagerat sig för att skydda Ojnareskogen. Idag ser vi hur engagemanget leder till förändring, tack till er som bidragit.
I och med att det i området som nu blir Natura 2000-klassat funnits intresse för kalkbrytning och beslutet påverkar kalkindustrin på Gotland kommer regeringen att investera 100 miljoner för fler jobb på Gotland och särskilt uppmärksamma kalkindustrin i det arbetet. Regeringen kommer utse Peter Larsson till särskild statlig kontaktperson för att tillsammans med regionen, näringslivet och facket på Gotland arbeta fram investeringsinsatserna så att regionens intressen tillvaratas på bästa sätt.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.