Kommuner och landsting kan söka pengar för stadsmiljöavtal

Regeringen har fattat beslut om en förordning som ger möjlighet för kommuner och landsting att söka pengar från Trafikverket för investeringar i anläggningar för kollektivtrafik och nya transportlösningar. Syftet är att en större andel av persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik, att främja hållbara stadsmiljöer och frigöra mark för nya bostäder. Satsningen omfattar 2 miljarder kronor fram till år 2018, 500 miljoner kronor per år 2015-2018.

För att kunna få stöd ska kommunerna och landstingen även genomföra motprestationer. Motprestationerna är andra åtgärder än de som stödet avser. Motprestationerna ska bidra till en ökad andel hållbara transporter eller till ökat bostadsbyggande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.