Bostadsbyggandet måste Prioriteras

De tio närmaste åren behöver det byggas fler är 700 000 nya bostäder i Sverige. Därför behöver många olika åtgärder göras.

Regeringen presenterar i dag inriktningen för att öka bostadsbyggandet och bjuder samtidigt in de borgerliga partierna och Vänsterpartiet till samtal om hur vi ökar byggtakten.

Regeringen lyfter fram tre områden som är särskilt viktiga:

Förenkla regelverken och ställa krav på kommunerna

För att korta tiden från idé till färdigt hem behöver regelverken förenklas. Ett sätt skulle kunna vara att göra det möjligt att bygga med bara en översiktsplan och ingen detaljplan. Detta ska utredas.

Om inte varje kommun tar ansvar för att det byggs tillräckligt för regionens och nationens behov kan regeringen införa bindande krav för hur mycket varje kommun ska bygga.

Öka byggkapaciteten

För att klara av att bygga så många bostäder behöver fler få utbildning för att kunna arbeta i byggbranschen och det behöver bli lättare för utländska byggbolag att verka på den svenska marknaden inom ramen för svenska villkor och kollektivavtal.

Regeringen vill också:

Ta fram typgodkända hustyper eller certifiera entreprenörer för att det ska gå snabbare att få tillstånd att bygga bostäder, upplåta statliga fastigheter för bostäder, underlätta planering och finansiering av lokal infrastruktur till nya bostadsområden.

Finansering och ökad rörlighet

Om det finns behov kommer SBAB få pengar som kan lånas ut till alllmännytta, byggföretag och kommuner för nybyggnation av lägenheter. regeringen är också beredd ändra i beskattningen av bostäder så att det blir mer attraktivt att byta från en större bostad till en mindre.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.