Sverige går före för att genomföra Agenda 2030

År 2000 antogs millenniemålen av FN: Målen som bland annat handlade om att utrota fattigdomen, ge fler möjlighet till utbildning och uppnå en hållbar utveckling på miljöområdet, har till stora delar uppnåtts. I år har FN antagit nya mål för de kommande 15 åren, Agenda 2030. Målen är ännu mer ambitiösa än millenniemålen men det finns goda möjligheter att uppnå också många av dem.

Sverige har pekats ut av OECD som det land som borde ha lättast att uppnå målen och regeringen har bestämt att Sverige ska ta sitt ansvar som föregångsland. Ministrarna Isabella Lövin, Kristina Persson och Ardalan Shekarabi är regeringens ansvariga för arbetet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.