En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret

Onsdagen den 28 september presenterades regeringens utredning om en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Ansvarig utredare är Annika Nordgren Christensen, tidigare riksdagsledamot för Miljöpartiet och ledamot av Försvarsberedningen.

Utredningen har tillkommit mot bakgrund av försvarets svårigheter att trygga personalförsörjningen på senare tid. Dels har den frivilliga grundläggande soldatutbildning som 2010 ersatte den allmänna värnplikten inte lyckats fylla det behov som finns, dels hoppar många heltidsanställda soldater idag av.

Utredningen ska föreslå en ”hållbar personalförsörjning av det militära försvaret som fortsatt huvudsakligen baseras på frivillighet, men där en ökad användning av totalförsvarsplikten kompletterar frivilligheten när [behoven] inte kan tryggas enbart genom frivillig rekrytering”.

“Miljöpartiets linje är att vi föredrar frivillighet framför värnplikt. Samtidigt måste vi kunna svara på frågan hur försvarets personalförsörjning ska kunna säkras” , säger Anders Schröder, Miljöpartiets försvarspolitiska talesperson.

Uppgifter i media har gjort gällande att ett förslag att återinföra värnplikten kommer att läggas. Anders Schröder framhåller att utredningens direktiv är tydliga vad gäller avvägningen mellan frivillighet och värnplikt:

“Basen för rekryteringen kommer fortsatt att vara i huvudsak frivillighet. Plikt ska enligt förslaget bara tillämpas om frivilligheten inte räcker till för att klara försvarets personalförsörjning. En fungerande personalförsörjning kräver förmodligen en mängd åtgärder, bland annat att vi tryggar en bra arbetsmiljö för soldaterna.”

Nu kommer utredningen att gå på remiss till en rad olika organisationer och myndigheter. Först efter att remisserna har inkommit kommer regeringen att ta ställning till utredningen. Beslut väntas i början av nästa år.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.