Regeringens krafttag för klimat och miljö

Alliansens åtta år vid makten resulterade i ett sorgligt underskott på klimat- och miljöområdet. Sex större klimatutredningar genomfördes, men ingen ledde fram till en proposition. Miljöskatternas styrande effekt minskade, och deras andel av BNP sjönk stadigt. Klimatutsläppen tilläts öka, och tågunderhållet försummades medan skatterna sänktes. Alliansen prioriterade tydligt ned insatser för att nå klimatmålen på hemmaplan.

Sedan Miljöpartiet och Socialdemokraterna tog över regeringsmakten har vi arbetat hårt med att styra utvecklingen rätt igen. 25 miljarder har investerats i klimat och miljö hittills under mandatperioden. Flera viktiga reformer och förstärkningar har presenterats:

Lokalt klimatarbete

Klimatklivet ger sammanlagt 3,5 miljarder fram till 2020 som kan sökas av kommuner, regioner, organisationer och företag. De går t ex till laddstationer, biogasanläggningar, och energieffektivisering som kommer att minska koldioxidutsläppen med 600 000 ton. Det har redan lett till att antalet laddstationer i Sverige ökar med 200 procent, från 2000 till ca 6000 stycken.

Stadsmiljöavtalen ger 2,75 miljarder under mandatperioden till satsningar för mer kollektivtrafik och bättre stadsmiljö. Eftersom kommuner och regioner ska göra motprestationer ger det stor utväxling.

Internationellt klimatarbete

Utsläppsbromsen ger 300 miljoner om året fram till 2040 för att köpa in och annullera utsläppsrätter inom EU:s handelssystem. Biståndet utökas och därmed möjligheterna till klimatbistånd. Sverige är största givare per capita till Gröna klimatfonden som stödjer klimatanpassning och minskade utsläpp av växthusgaser.

Klimatlag

Miljöpartiet har länge drivit på för att Sverige ska införa ett klimatpolitiskt ramverk, med tydliga mål för utsläppsminskningar så att det blir ordning och reda i klimatpolitiken. Våren 2017 ska regeringen lägga ett skarpt förslag på bordet.

Naturskydd

För att bevara den biologiska mångfalden behöver mer värdefull natur skyddas och skötseln av områdena behöver förbättras. Regeringen har ökat miljöbudgeten med 73 procent sedan regeringsskiftet. En stor del av pengarna går till naturskydd.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.