Musikskolan

Idag lyckades MP och S med  att säkra verksamheten på Musikskolan och för projektet Elsistema .

Här kan ni läsa pressmeddelande:

 

PRESSMEDDELANDE

S och Mp: Musikskolan är en viktig politisk prioritering

Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer tillsammans under För- och grundskolenämndens sammanträde idag att lägga nya förslag som dels rör Musikskolan och dels Kompetenscentrum för flerspråkighet.

Samtliga partier har inför dagens nämndensammanträde som ska fastställa budgeten för 2017 kunnat ta del av de förslag som arbetats fram. I underlaget finns dock inte de medel som vid bokslutet skall fördelas av kommunstyrelsen till de nämnder som har kostnader för flyktingmottagandet med. Hans Lindberg (S) kommunstyrelsens ordförande och Nasser Mosleh (Mp) ledamot av kommunstyrelsen gör efter dialog med ekonomiavdelningen bedömningen att För- och grundskolenämnden vid bokslutet har rätt till minst 5,6 miljoner av dessa medel varför denna summa bokats av och förstärker nämndens budget.

Dessa medel läggs således in i budgeten för att ta bort det föreslagna besparingskravet på Musikskolan (motsvarande 4,6 mnkr) samt minska det effektiviseringskrav som i förslaget ligger på Kompetenscentrum för flerspråkighet (motsvarande 1 mnkr).

Musikskolan har länge varit och är fortfarande en viktig politisk prioritering för oss Socialdemokrater och Miljöpartister. Det är inte aktuellt att genomföra några besparingar på verksamheten.

  • Musikskolan är en viktig del i Umeås kulturliv, vi vill bevara och utveckla verksamheten säger Moa Brydsten (S) ordförande i För- och grundskolenämnden. 
  • Vi vill genom förändrade arbetssätt och gruppundervisning ge fler barn möjlighet att delta i verksamheten. Det tidigare projektet Elsistema kommer att implementeras och fortsatt bedrivas inom musikskolans verksamhet, tillägger Nasser Mosleh gruppledare för MP. 
  • Vi lägger idag gemensamt även ett uppdrag till förvaltningen om att utreda förutsättningarna för att skapa en kulturskola i kommunen. Detta i enlighet med de förslag som presenterades i september av professor Monica Lindgren som haft regeringens uppdrag att ta fram förslag till en nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan säger Moa Brydsten (S). 
  • Inom skolans och kulturens verksamhetsområden finns ett flertal olika verksamheter som vänder sig till barn och unga med kulturella och estetiska upplevelser och pedagogiska aktiviteter.  Genom att samla dessa under en kulturskola vill vi öka tillgången till kultur för barn och elever avslutar Nasser Mosleh (MP). 

    För mer information:

    Moa Brydsten (S)                                    076-774 73 37

    Nasser Mosleh (MP)                                                          070-699 01 34

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.