Lagring av övervakningsuppgifter måste förhandsprövas

Igår lämnade EU-domstolen sitt förhandsavgörande i målet mellan Tele2 och Post- och telestyrelsen PTS. I domen konstaterar EU-domstolen det som Miljöpartiet hela tiden hävdat, nämligen att masslagring av information om människors mejl, telefonsamtal m.m. inte är förenligt med EU-rättens skydd för enskildas personliga integritet.

Domstolen slår fast att lagring av uppgifter i och för sig får ske för att bekämpa grova brott, men att den då inte får gå utöver vad som är nödvändigt varken vad gäller vilka som övervakas eller hur länge. Dessutom måste lagringen förhandsprövas.

Nästa steg i rättsprocessen är att kammarrätten i Stockholm avgör tvisten mellan Tele2 och PTS med utgångspunkt i EU-domstolens avgörande. Politiskt kommer Miljöpartiet nu att verka i regering för att göra om lagstiftningen och se till att vi kan bekämpa grov brottslighet utan massdatalagring och massövervakning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.