En svensk flygstrategi

Idag presenterar regeringen en svensk flygstrategi för flygets roll i framtiden. Flyget är en stor utmaning för klimatet. Samtidigt är det en del av vårt transportsystem som behöver utvecklas i samverkan med övriga trafikslag för att få ett så effektivt och hållbart transportsystem som möjligt.

Flygets stadigt ökande utsläpp innebär en stor utmaning för de ambitioner regeringen har satt för miljön. För att verka för en långsiktigt hållbar utveckling av flyget har regeringen tagit fram en strategi. Den ska både främja en konstruktiv dialog med branschen, se till att schyssta villkor gäller och flygsäkerheten behålls. Samtidigt som vi minskar flygets klimat- och miljöpåverkan.

Förutsättningarna för flyget i Sverige ska förbättras. Den snabba samhälls- och omvärldsutvecklingen ger både möjligheter och utmaningar för flyget i framtiden. Samtidigt som det finns ett ökande behov av tillgänglighet, nationellt såväl som internationellt, måste också utmaningarna adresseras. Det kommer t.ex. att krävas ytterligare åtgärder för att minska flygets miljö- och klimatpåverkan.

I strategin står att:

Flyget, liksom övriga trafikslag, ska bidra till målet om Sverige som ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Flyget ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

Sverige ska vara pådrivande i EU och Icao för effektiva krav och styrmedel för att minska flygets miljö- och klimatpåverkan.

En utredning om hur en svensk flygskatt kan utformas överlämnandes till regeringen den 30 november 2016. Genom en skatt på flygresor kan flyget i högre utsträckning bära sina egna klimatkostnader. Regeringens ambition är att skatten ska införas.

Energimyndigheten har tilldelats särskilda medel för samordning av en omställning av transportsektorn till fossilfrihet, vilket bl.a. inkluderar att ta fram en strategisk plan.

Sverige ska fortsätta att vara ledande i utvecklingen av effektiviseringen av luftrummet i samverkan med andra länder.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.