Björnlandets nationalpark i Åsele kommun

Idag föreslår regeringen att två av Sveriges värdefulla nationalparker ska utvidgas. Det handlar om Tivedens nationalpark och Björnlandets nationalpark. Därmed tas ytterligare steg för att skydda värdefull natur och bevara den biologiska mångfalden i Sverige.

Sveriges nationalparker är unika områden. De har stor betydelse som skyddade naturlandskap med höga naturvärden, och bidrar dessutom till att göra naturupplevelser tillgängliga för människor.

Björnlandets i Åsele kommun, Västerbottens län bildades 1991. Syftet med nationalparken är att bevara ett värdefullt berg- och urskogsområde. I regeringens utvidgningsförslag tillförs stora arealer med väldokumenterade och höga naturvärden. Parkens karaktär som urskogsområde stärks och ytterligare naturtyper tillförs, till exempel våtmarker. Utvidgningen innebär att parken mer än fördubblar sin storlek från 1 130 hektar till 2 369 hektar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.