Mer ekomat i Sverige!

Med regeringens livsmedelsstrategi ska det bli mer ekomat i Sverige! Det ska också bli enklare för konsumenter att göra informerade och medvetna matval.

I januari 2017 presenterade regeringen en ny livsmedelsstrategi, som var en uppgörelse mellan sju partier. Den banar väg mot ett mer självförsörjande Sverige och ger förutsättningar för landsbygden att utvecklas.

För Miljöpartiet har den ekologiska produktionen alltid varit en hjärtefråga. Nu presenterar S-MP-regeringen en handlingsplan för livsmedelsstrategin som tar upp de insatser som krävs för att nå de uppsatta målen.

Handlingsplanen ger svenska bönder bättre förutsättningar att ställa om till en giftfri ekologisk produktion. Då blir det mer ekologiskt i jorden, i affären och på borden.

En del av handlingsplanen innebär att alla konsumenter, oavsett ekonomisk situation, ska kunna göra informerade och medvetna val av livsmedel. Det viktiga arbetet för bättre matvanor, framförallt vad gäller samordning mellan myndigheter, utnyttjande av resurser och kunskapsläget, kommer att fortsätta.

En kommentar

  1. Olle

    Det ekologiska jordbruket styrs av ett EU-direktiv med många detaljregler som inte är miljögranskade ur svensk synpunkt. I visionerna anges att uppfödningen av djur och odlingen av grödor sker så naturligt som möjligt samt att odlingsmetoderna bygger på lokala och förnybara resurser. Numera är det även tillåtet att använda viss handelsgödsel även inom regelverket för ekologisk odling då det har varit problem att tillgodose grödorna med framförallt kalium. Vissa bekämpningsmedel är tillåtna i produktionen, men inte om de är framställda syntetiskt. Odlingssystemet leder till lägre skördar men det kompenseras genom högre priser och stöd från EU:s jordbruksstöd. Med andra ord ungefär som det mesta är odlat i vår norra landsända, med handelsgödsel och icke syntetiska bekämpningsmedel.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.