Förslaget om vägslitageskatt måste arbetas om.

På tisdag tar regeringen emot vägslitageskattkommitténs utredning om vägslitageskatt. Brister i utredningens förslag gör dock att regeringen kommer att välja att arbeta om förslagen.

Utredningen lämnas till finansminister Magdalena Andersson på tisdag 28/2. Det är viktigt att frågan har utretts och det är en gedigen utredning som lämnas. Men några aspekter har inte blivit tillräckligt väl genomlysta och underlaget brister på två viktiga områden:

Det tekniska system som föreslås: Förslaget från utredningen är ett system som riskerar att slå mot svenska åkerier och istället gynna utländska. Ett sådant system är inte hållbart att gå vidare med.

Möjligheten att ta ut olika skatt i olika delar av landet:
Denna fråga är inte tillräckligt utredd. Eftersom ett av syftena med skatten är att flytta gods från väg till järnväg är det viktigt att skatten kan tas ut på de vägar där järnväg eller sjöfart är ett bra alternativ. I de delar av Sverige där järnväg eller sjöfart inte finns som alternativ är det rimligt att skatten är nedsatt eller inte tas ut.

Dessa två brister gör att regeringen kommer göra ett omtag och jobba vidare med förslaget för att få ett så bra förslag som möjligt.

Vi siktar på att lägga fram förslaget om vägslitageskatten under mandatperioden och har en arbetsprocess framåt klar för att åstadkomma det. Eftersom det fortfarande finns frågor som behöver redas ut är vi försiktiga med att lova det utåt.

En kommentar

  1. Petter

    Det var ingen gedigen utredning som överlämnas, den var riktigt halvdant gjord !!
    Detta borde utredarna redan från start tagit hänsyn till ,de borde med andra ord fattat att detta inte gick att genomföra .

Lämna ett svar till Petter Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.