Umeå kommun ska inte ålders pröva EKB

Idag har vi i MP Umeå i kommunfullmäktige debatterat och yrkat avslag till Sverigedemokraternas motion – Kommunal åldrsprövning av EKB
Vi i Umeåkommun ska lägga fokus på dem som kommit hit, ge stöd och trygghet där vi skapar en stabil tillvaro.Det handlar i grunden om att säkerställa att barnen växer upp under trygga och goda förhållanden och att deras behov av omsorg tillgodoses.

Vi i MP Umeå anser därtill att det inte är lämpligt ur ett barnrätts perspektiv att kommunerna som har i ansvar att tillgodose barnens behov samtidigt ska göra åldersbedömningar av desamma. Vår uppgift är att ta ansvar för individer som kommer till vår kommun oavsett vilket utfall som kommer i framtiden. Ansvaret för åldersbestämning ligger hos statliga Migrationsverket, det ligger under dem att pröva och avgöra detta. Det är inte kommuns plats eller ansvar att utföra detta vi ska istället ska vi hjälpa ensamkommande asylsökande barn med frågor rörande bland annat frågor om boende, skolgång och att utse god man och särskilt förordnad vårdnadshavare.

De barn som kommer hit har haft en otroligt tuff resa. De står ensamma i världen när de kommer över gränsen till vårt land. Då är det vår uppgift att göra allt vi kan för att ge dem stöd på bästa möjliga sätt. Barn är barn, oavsett om de är födda i Sverige eller om de har kommit till Sverige från andra länder, själva eller tillsammans med sina föräldrar. Att vara barn innebär att ha särskilda rättigheter vilka fastslås i barnkonventionen. Vi i Umeå kommun ska ge stöd och trygghet till alla individer som kommer till Umeå kommun, oavsett utfallet för dem i framtiden så måste vi under tiden finnas där och skapa trygghet och hjälpa dem bygga en grund i sin nya tillvaro.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.