Viktigt att skapa rätta förutsättningar

Vi i Miljöpartiet de gröna Umeå anser att det ska vara enkelt att medvetet satsa och investera på hållbara och klimatsmarta lösningar. Det är viktigt att vi som kommun skapar förutsättningar för våra medborgare att ta leva hållbart.

En av dem är att ta bort avgiften på bygglov för installation av solpaneler. Detta skapar också möjligheter för bygglovs handläggare att kunna lägga mer tid på andra frågor.

Vi ser även nu hur de kommunala bolagen satsats mer och mer på hållbara miljö investeringar. Vi har via de kommunala bolagen även satsar på att enkelt möjliggöra projekt som gör det enkelt att satsa klimatsmart.

Vi ser även på regeringsnivå om att man vill gå vidare med förslag på flera förenklingar i lagen om bygglov där inkluderat solceller.

Vi röd-gröna har under mandatperioden jobbat med att få till klimat investeringar för en klimatsmart framtid, där vi skapar rätt förutsättningar för medborgarna. Därför känns det riktigt bra att byggnadsnämnden beslutat idag att inom riktlinjer för solceller m.m antagit att det ska vara bygglovs fritt att montera anläggningar upp till 30kvm.

Min förhoppning blir även att efter regeringens utredning så kommer installation av solceller bli helt bygglovs fri oavsett storlek, samt att vi på lokalnivå ska kunna införa att kommunen också bistår med rådgivning för den som vill skapa sin egen solel. Inom de kommunala bolagen ska vi satsa på att investera i solceller på offentliga byggnader och underlättat mikroproducenters anslutning till nätet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.