Vattenbristen nästa stora miljöutmaning

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Samtidigt är dricksvattenförsörjningen en växande utmaning. Under kongressen presenterar Miljöpartiet fem områden för att säkra tillgången på rent dricksvatten som kräver politiska åtgärder.

Nio statliga myndigheter varnade i förra veckan för den värsta vattenbristen på 100 år i stora delar av landet. Sveriges Geologiska Undersöknings experter uppger att endast 14 av Sveriges 290 kommuner har normala grundvattennivåer.

För Miljöpartiet är detta en avgörande fråga där det arbete som påbörjats med åtgärder i dricksvattenutredningen, klimatanpassning och krisberedskap nu måste intensifieras.

Miljöpartiet har i regeringen drivit igenom flera åtgärder som är mycket viktiga för framtidens vattenförsörjning, inte minst den kraftiga höjningen av anslaget för skydd av värdefull natur. Regeringen har också aviserat en nationell strategi för klimatanpassning. Men mycket arbete återstår.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.