50 viktiga klimatbeslut

Sverige har allt att vinna på att visa ledarskap i klimatpolitiken. Det handlar inte bara om våra barns framtid, utan också om vår egen livskvalitet och om att hänga med i den tekniska utvecklingen.

50 viktiga klimatbeslut från regeringen sedan valet 2014

 1. Klimatpolitiska ramverket, med de viktigaste delarna.
 2.    En svensk klimatlag, som gör det svårt för kommande regeringar att strunta i klimatmålen.
 3.    Ett nytt långsiktigt klimatmål.
 4.    Etappmål för att minska utsläppen från transportsektorn.
 5.    Ett klimatpolitiskt råd.
 6. Parisavtalet – ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal.
 7. Fyra miljarder kronor till Gröna klimatfonden.
 8. Överenskommelse mellan partierna om 100 % förnybar el 2040.
 9. Fossilfritt Sverige – ett initiativ med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
 10. En ny nationell miljömålssamordnare för näringslivet.
 11. Klimatklivet – drygt 4 miljarder kronor till lokala och regionala klimatinvesteringar.
 12. Annullerade utsläppsrätter, motsvarande nästan två års utsläpp från Sverige.
 13. Bonus Malus – bonus till de som köper bilar med låga utsläpp och skattehöjningar för bilar med höga utsläpp.
 14. Flygskatt – för att flyget självklart ska betala för sin klimatpåverkan.
 15. Ändrad bilförmån – ändrad förmånsbeskattning av bilar (trängselskatt och andra vägskatter beskattas separat).
 16. Ökat järnvägsunderhåll, för att tågen ska gå i tid.
 17. Bränslebytet – mer förnybart bränsle när du tankar.
 18. Höjning av bensin och dieselskatterna.
 19. Premie för fler elbussar, ger en bättre stadsmiljö med mindre buller och luftföroreningar.
 20. Stadsmiljöavtal, som ger stöd till kommuner för bland annat kollektivtrafik och cykelbanor.
 21. Fortsatt låg skatt för den som kör en miljövänlig tjänstebil.
 22. Stärkt klimatforskning.
 23. Minskat överskott av utsläppsrätter inom EU:s system för utsläppshandel.
 24. Klimatet prioriteras i infrastrukturen – regeringen går vidare med planer på höghastighetståg.
 25. Cykelstrategi för ökad och säker cykling.
 26. Fler resfria möten för myndigheter.
 27. Plan för att ställa om till fossilfria transporter.
 28. Uppdrag för att minska utsläppen inom svensk industri.
 29. Mer hållbar kollektivtrafik på landsbygden.
 30. Ökat stöd till solel och enklare att sätta solceller på taken.
 31. Stöd till energilagring för att öka möjligheterna till egenproducerad el.
 32. Utökat elcertifikatsystem för förnybar energi, motsvarande hushållselen för över 3,5 miljoner villor.
 33. Nationellt forum för smarta elnät.
 34. Kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.
 35. Ökat stöd för att anpassa samhället till ett förändrat klimat.
 36. Strategi för att fasa ut fossila investeringar från internationella institutioner.
 37. Klimat- och miljöfrågor genomsyrar utvecklingssamarbetet.
 38. Swedfund får 400 miljoner kronor för att utveckla investeringar inom miljö- och klimatområdet.
 39. Överenskommelse om klimatsamarbete med Kalifornien.
 40. Nattågen räddas.
 41. Strategi för hållbar upphandling och en ny myndighet som ska jobba för klimatsmart upphandling.
 42. Beslut om att alla budgetförslag ska miljö- och klimatsäkras.
 43. Hållbarhet blir ett grundkrav på premiepensionens fondtorg.
 44. Hållbarhet görs till ett grundkrav för AP-fonderna, som förvaltar pensionsfondernas buffertkapital.
 45. Nytt mål för att finansmarknadsområdet ska bidra till hållbar utveckling.
 46. Utredning om gröna obligationer för att finansiera klimatomställningen.
 47. Det ska bli lättare att jämföra fonders hållbarhetsarbete.
 48. Miljömärkta fonder (Svanen).
 49. Sänkt moms på mindre reparationer och avdrag på reparationer av vitvaror i hemmet
 50. Ny handlingsplan för hållbar konsumtion.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.