Låt oss enas gemensamt mot de mörka krafterna.

Idag har vi i kommunfullmäktige behandlat vår i MPs motion om att Umeå kommun ska ta fram en policy för att motarbeta rasism och främlingsfientliga krafter. Motionen blev tyvärr återremitterad, men det ger oss en ytterligare chans att driva denna viktiga fråga i kommunen. Vi i MP med stöd av S yrkade bifall vi fick även stöd av Fi samt V. Här kommer mitt inledningsanförande.

Världen vi lever i är idag i obalans. Rasistiska och främlingsfientliga krafter börjar återigen få fäste runt om i våra samhällen. Vi ser runt om i Europa hur dessa mörka krafter etablerar sig, uniform och kängor har bytts ut mot kostymer och lånad vokabulär. 
Järnrör har bytts ut mot propaganda och pennans makt.
Ondskan har hittat sig in i de finaste rummen och de högst beslutande organen.
De onda krafterna manipulerar samhällets fördomar, man manipulerar människors framtidshopp, man skapar vilseledande propaganda för att angripa vissa grupper. Man driver en världsbild som som motarbetar solidaritet, kärlek och allas lika värde. De onda krafterna sveper en vind som gjort samhället kallt. Vi ser mer och mer hur rasismen normaliseras.
Vi ser även ett olyckligt mönster där konservativa partier tror att man kan samarbeta med fascisterna för egen vinning, att man kan gå ihop med dem för att vinna makten och sedan driva igenom sin egen politik. En olycklig utveckling i min mening.
Dessa mörka krafter har nu även hittat sig till vårt älskade Umeå, våra gator och torg har besudlats av närvaron av dessa mörka krafter, med sin rasistiska och antisemitiska propaganda har dessa angripit vår stad, våra medborgare, våra förtroendevalda våra föreningar, vår mångfald och vår öppenhet. I vårt älskade Umeå har för förstagången sedan andra världskrigets slut en Judisk förening lagt ner sin verksamhet pgd av antisemitiska krafter, detta är en verklighet som jag inte vill befinna mig i.
Vi i Miljöpartiet anser att det behövs större satsningar för att motverka rasism och främlingsfientlighet i samhället. Det är viktigt att vi som kommun arbetar långsiktigt och förebyggande, det är viktigt att vi skapar riktlinjer som ger många olika aktörer i samhället möjlighet att prioritera frågan. Vi som kommun måste stärka samhället så att ingen ska behöva känna av utanförskap på grund av rasism och främlingsfientlighet. Alla människor i vår kommun har rätt att få bli behandlade på ett likvärdigt sätt i ett Umeå som bygger på mångfald och mångkulturell grund. Det är våra likheter och olikheter som är en stor tillgång och detta måste vi beakta, vi måste stärka den plattform där människors lika värde och respekt inför allas olikheter är naturlig.
Miljöpartiet vill att Umeå kommun ska utarbeta en policy mot rasism och främlingsfientliga krafter. Vi anser att förutom att det ska vara solklart att vi som kommun jobbar mot rasism inom alla verksamheter och genom styrdokumenten så är det viktigt att vi som kommun markerar öppet att vi ställer oss emot dessa krafter med en policy, det stärker också vårt arbete i detta.
 
Låt oss enas gemensamt mot de mörka krafterna, låt oss vi den kraft vi har gemensamt mot detta. För öppenhet och allas lika värde.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.